PEA ส่งมอบเครื่องไฟฟ้าสำรองให้มูลนิธิโครงการหลวง |ข่าวมุมเหนือ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้แทนผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 120 กิโลวัตต์ พร้อมอาคารและอุปกรณ์ประกอบให้กับ มูลนิธิโครงการหลวง

โดยประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ท่านพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ เป็นผู้รับมอบ โดยมีนายวิบูลย์ คูหิรัญ คณะกรรมการการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม นโยบายมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายประพันธ์ สีนวลผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วม พิธีฯ

ซึ่งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองนี้ จ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์สารสนเทศของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งปกติรับไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่ด้วยศูนย์สารสนเทศมูลนิธิโครงการหลวง ตั้งอยู่บนเชิงเขา มีต้นไม้หนาแน่น มักได้รับผลกระทบในช่วงฤดูฝน

บางครั้งมีลมแรง ฝนตกหนักทำให้ต้นไม้ กิ่งไม้ในบริเวณ ล้มหักพาดสายทำให้เกิดไฟฟ้าดับ ส่งผลกระทบต่อศูนย์สารสนเทศซึ่งมีความสำคัญมาก ส่งผลให้ไม่สามารถรับส่งข้อมูลและทำงานได้


ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ปรับปรุงระบบจำหน่ายให้กับมูลนิธิโครงการหลวง และจัดหาเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 120 กิโลวัตต์ มาติดตั้งให้พร้อมอุปกรณ์ประกอบและอาคาร เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยงบประมาณที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุน ทั้งสิ้น 1.62 ล้านบาท

ภาพ/ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares