เชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม เป็นพุทธบูชา

เริ่มแล้วสำหรับงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน
โคมไฟในเมืองล้านนานั้น เริ่มใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณเพื่อใช้ประดับตกแต่ง ให้แสงสว่างตามบ้านเรือน ทางเดิน

และมีความเชื่อเกี่ยวกับการถวายโคมซึ่งชาวบ้านจะทำเมื่อหลังออกพรรษาใกล้กับเทศกาลยี่เป็งหรืองานลอยกระทงของทางภาคเหนือ เพื่อการบูชาไฟ เป็นการช่วยนำทางสว่างและให้โคมช่วยป้องกันมิให้ไฟในโคมนั้นดับเปรียบดั่งมีสิ่งคุ้มครองผู้แขวนบูชานั่นเอง


โดยมีการบูชาถวายแขวนโคมตั้งแต่ 25 กันยายน 2562 เป็นต้นไป และมีงานระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน

จึงขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตเจ้าหริภุญชัย อีกทั้งอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรื่อง มีชีวิตที่ดีงามสดใส ดุจแสงสว่างจากโคม..

ข่าวมุมเหนือ ไทยนิวส์ เชียงใหม่ ออนไลน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares