สร้างวัตถุมงคลพระยาพิชัยดาบหักรุ่น “237 ปี พ่อกลับบ้าน” | ข่าวมุมเหนือ

เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 16 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมศรีพนมมาศชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสร้างวัตถุมงคลพระยาพิชัยดาบหักรุ่น “237 ปี พ่อกลับบ้าน”


โดยมี นายภิพัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หน.สนง.จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนุรักษ์ เอื้ออนุวงศ์ ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวปรารถนา มงคลธวัช วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ส.ต.ต.หญิงกนกกาญจน์ ลอยพงษ์ศรี ผอ.กลุ่มงาน สนง.วัฒนธรรมนางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ปชส.จังหวัดอุตรดิตถ์ น.ส.นิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ นางรัตนาวดี นาคมูล แทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพฑูรย์ พรหมน้อย นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์ นายศิลปชัย ถาวรพัฒนาสกุล นายกเทศมนตรีตำบลในเมืองอ.พิชัยพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการประชุมในครั้งนี้ทางมูลนิธิพระยาพิชัยดาบหักได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างวัตถุมงคลพระยาพิชัยดาบหักรุ่น” 237 ปี พ่อกลับบ้าน”

โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินรายได้จากการจำหน่ายวัตถุมงคลไปพัฒนาบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก ณ บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแห่งใหม่ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่มาใช้ในการดำรงชีวิตเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นและนำเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ และรายได้ส่วนหนึ่งนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

สำหรับพื้นที่ พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักมีพื้นที่อยู่ที่ 327 ไร่ และการสร้างวัตถุมงคลพระยาพิชัยดาบหัก รุ่น” 237 ปี พ่อกลับบ้าน” ถือว่าเป็นมงคล กับคนอุตรดิตถ์ วัตถุมงคลที่จะ จำหน่ายให้บูชา รุ่น 237 ปีพ่อกลับบ้าน จะเป็นรูปทรง ดอกจำปี มีเหรียญ ขนาด 4 เซนติเมตรกับ 2.5 เซนติเมตร เหรียญพระยาพิชัยดาบหักขนาด4 cm เนื้อทองคำหนักประมาณ 16 กรัมตามจำนวนที่สั่งจอง ราคาบูชา 40,000 บาท เหรียญพระยาพิชัยดาบหักขนาด 4 เซนติเมตรเนื้อเงินหน้าทองคำแท้ จำนวนที่สร้าง 1237 เหรียญราคาบูชา 3,000 บาทเหรียญพระยาพิชัยดาบหักขนาด 4 เซนติเมตรเนื้อเงินจำนวนสร้าง 1237 เหรียญราคาบูชา 2,000 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm เนื้อนวโลหะหน้าทองคำแท้จำนวนที่จัดสร้าง 1237 เหรียญราคาบูชา 1,500 บาท เหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm เนื้อนวโลหะหน้าเงินจำนวนจัดสร้าง 1237 เหรียญราคาบูชา 800 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm เนื้อนวโลหะจำนวนจัดสร้าง 2237 เหรียญราคาบูชา 500 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm ซาตินขาวจำนวนจัดสร้าง 4237 เหรียญราคาบูชา 300 บาทเหรียญพระยาพิชัยดาบหักขนาด 4 cm ซาตินแดงจำนวนจัดสร้าง 4237 เหรียญราคาบูชา 300 บาท เหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm เนื้อทองแดงจำนวนจัดสร้าง 40,237 เหรียญบูชา 150 บาท เหรียญพระยาพิชัยขนาด 2.5 cm ทองคำแท้หนักประมาณ 6 กรัมตามจำนวนสั่งจองราคาบูชา 20,000 บาท เหรียญพระยาพิชัยขนาด 2.5 cm เนื้อเงิน 3237 เหรียญราคาบูชา 1,000 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 2.5 cm เนื้อนวโลหะจำนวนจัดสร้าง 3237 เหรียญราคาบูชา 300 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm ซาตินขาว 4237 เหรียญราคาบูชา 200 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 4 cm ซาตินแดงจำนวนจัดสร้าง 4237 เหรียญราคาบูชา 200 บาทเหรียญพระยาพิชัยขนาด 2.5 เซนติเมตรทองแดงจำนวน สร้าง 1,5237 เหรียญ ราคาบูชา 100 บาทพระผงแร่เหล็กน้ำพี้พระยาพิชัยดาบหักจำนวนจัดสร้าง 10,237 เหรียญราคาบูชา 100 บาท

พร้อมทั้งรูปหล่อเหมือน ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 427 องค์ให้บูชาองค์ละ 3,500 บาท ล็อกเก็ตพระยาพิชัยดาบหักผงแร่เหล็กน้ำพี้หลังยันต์ และดินบ้านเกิดจัดสร้าง 1, 237 เหรียญ ราคาบูชา 400 บาทพระชุดกรรมการขนาด 4 เซนติเมตรเนื้อทองขาวนวโลหะทองแดงหน้าทอง ทองแดงหน้าเงิน จัดจ้าง 3237 ชุดราคาบูชา 1,200 บาท กดกดกดไม่ได้กดไม่ได้ออกไปไหนเลย ไม่ได้ออกไปไหน พระชุดกรรมการขนาด 2.5 cm เนื้อ ทองขาวนวะโลหะทองแดง จำนวนจัดสร้าง 3237 ชุด ราคาบูชา 600 บาท พระผงชุดกรรมการหน้ากากทองหน้ากากเงินผงแร่เหล็กน้ำพี้จัดสร้างจำนวน 3237 ชุดราคาบูชา 500 บาท สำหรับชุดทองคำแท้จะมีเหรียญทองเหรียญนวโลหะซาตินขาวและซาตินแดง โดยจะมีพิธีพุทธาภิเษก ได้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก บ้านห้วยคา ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ ที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนิมนต์พระเถรานุเถระจำนวน 50 รูป ทำพิธี ปลุกเสกวัตถุมงคล สำหรับใบสั่งจองวัตถุมงคล จะสามารถ รับได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2552 หรือติดต่อได้ที่ ห้องปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตามวันและเวลาราชการ

#พระยาพิชัยดาบหัก #237ปีพ่อกลับบ้าน #จังหวัดอุตรดิตถ์
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์อุตรดิตถ์
ฟาเรฮัก รัตน์ทวีป ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares