บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคแก้ไขมลพิษหมอกควัน |ข่าวมุมเหนือ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลหารบกที่ 33 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดี) หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาชน

โดยนายบุญเลิศ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันและมลพิษในอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศ ได้แก่ การเผาในพื้นที่ป่า การเผาในพื้นที่เกษตรกรรมและการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง รวมถึงปัญหาไฟป่าในประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มน้ำโขง ทำให้เกิดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สะสมสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งสถานการณ์หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ในต้นปี 2562 เกิดวิกฤตที่รุนแรงมากกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินการแก้ปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงจำเป็นที่ต้องบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ได้รับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาวันพีซหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพอากาศ PM 2.5 แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเมื่อมีการแจ้งเหตุผ่านแอพพลิเคชั่น ผ่อดีดี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการประสานผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆเช่นจังหวัดเชียงใหม่ อปท. หน่วยดับไฟและภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทุกภาคส่วนรวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการแก้ไขปัญหา เช่นเครื่องเป่าลมอเนกประสงค์ สำหรับทำแนวกันไฟ รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ดับไฟป่า รถย่อยกิ่งไม้ เครื่องย่อยกิ่งไม้ เตาเผาไร้มลพิษและเครื่องพ่นหมอกควัน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยบูทนิทรรศการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำเสนอรูปแบบและวิธีการของระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM 2.5 และการนำเสนอรูปแบบและวิธีการของแอพลิเคชั่น ผ่อดีดี โดยหวังเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมครั้งนี้ด้วย.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares