พิษณุโลก | กลุ่มเกษตรกรเดือดร้อนหนัก วอนพักชำระหนี้ ธกส.ทั้งต้นทั้งดอก

กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเดินทางมายื่นหนังสือที่ศาลากลางจังหวัด พิษณุโลก ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และประธานสภาเกษตรพิษณุโลก

นำโดย กำนันสมยงค์ จ้อยทอง กำนันตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางระกำ มวลชนจำนวน 130 คน เนื่องจากรับความเดือดร้อนต้องส่งหนี้ ธกส.จำนวน 4 งวด

เพื่อให้ รัฐบาล พักชำระหนี้ ธกส.ทั้งต้นทั้งดอก เป็นเวลา 3 ปี โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้แทนรับหนังสือ ร้อยเอกอุบล พุทธรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรพิษณุโลกรับหนังสือ จากกลุ่มเกษตรกร. ผู้แทนเกษตรกรพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก, นายสำอางค์ พึ่งสถิตย์ ผู้อำนวยการ ธกส.จังหวัดพิษณุโลก นายอธิปไตย ไกรราช หัวหน้าศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดพิษณุโลก


นายวรวงศ์ พงศ์บุตร ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสนอต่อรัฐบาลให้ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร ในส่วนของประธานสภาเกษตร พิษณุโลกจะทำหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares