หน้าแรก ข่าวเชียงราย เชียงราย | กองกำลังผาเมือง สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

เชียงราย | กองกำลังผาเมือง สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง

91
0

พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวสารในสื่อโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับกรณีสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจทำให้ประชาชนวิตกกังวล เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ที่อาจแฝงมากับแรงงานต่างด้าวดังกล่าว


กองกำลังผาเมือง จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยการติดตั้งไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ในช่องทางที่ล่อแหลม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จำนวน 17 จุด

-การทำเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง/ท่าข้าม ตามธรรมชาติ

-การเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความถี่ในการ ลาดตระเวนเฝ้าตรวจ ตามช่องทาง/ท่าข้ามที่ล่อแหลม และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางตามแนวชายแดน

-การประชาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ทั้ง-การแจ้งเบาะแส และการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ยังได้ประสานไปยังประเทศเมียนมาผ่านคณะกรรมชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ TBC ในการให้ความร่วมมือในการสกัดกั้นแรงงานดังกล่าว


ทั้งนี้ในห้วง 18 เมษายนเป็นต้นมา กองกำลังผาเมือง ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามา ตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ จำนวน 28 ครั้ง ผู้ต้องหา 95 คน ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สายในการคัดกรอง ก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทาง ตามกระบวนการของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงราย

สำหรับกองกำลังผาเมืองเป็นกำลังป้องกันชายแดนรับผิดชอบพื้นที่ตั้งแต่รอยต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับจังหวัดเชียงใหม่ จนถึงรอยต่อ จังหวัดพิษณุโลก กับจังหวัดเลย ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน ของ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดพะเยา, จังหวัดน่าน, จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก

////////////////

นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ท่องเที่ยวสไตล์ฝนฉ่ำ หน้าฝน บ้านห้วยปูแกง ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ที่เมืองสามหมอก
บทความถัดไปสายเที่ยวพร้อม!! อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เปิดให้บริการ 1 ส.ค. นี้