“ชุมชนตำบลสุเทพปลอดภัย ต้นกล้าสานสายใย สร้างวินัยจราจร”

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลสุเทพ นำโดยนายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรี จัดเวทีเปิดโครงการ “ชุมชนตำบลสุเทพปลอดภัย ต้นกล้าสานสายใย สร้างวินัยจราจร” ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสุเทพ

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน โดยการสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้แนวคิด “เริ่มที่แม่ แก้ที่พ่อ ก่อที่ลูก ปลูกที่ ครูอาจารย์” ด้วยการร่วมสอดส่องแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนจากคนในชุมชน

และจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กนักเรียน ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรีพิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน

โดยนายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร หัวหน้าคณะทำงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงใหม่ และมีการทำข้อตกลงระหว่างเทศบาลตำบลสุเทพ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลสุเทพ 2 แห่ง โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสุเทพ จำนวน 5 แห่ง กลุ่มผู้นำชุมชนในพื้นที่ 14 แห่ง และภาคีเครือข่าย เพื่อขยายผลโครงการดังกล่าว โดยคาดหวังว่าเด็ก ผู้ปกครองและคนในชุมชน จะเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถและถนนอย่างถูกต้อง และเกิดเป็นพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป.

นิวัตร ธาตุอินทร์ ข่าวเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares