ททท.สำนักงานลำปาง เชิญเที่ยวงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน

การท่องเที่ยวเมืองลำพูนคึกคัก นักท่องเที่ยวต่างมาเที่ยวชมงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เพื่อร่วมบูชา ทำบุญถวายโคม แขวนโคม แด่องค์พระธาตุหริภุญชัย เนื่องในงานประเพณียี่เป็งเมืองลำพูน จัดมาเป็นครั้งที่ 8 ในปีนี้

ร่วมถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 จะมีพิธีเปิดงานเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมขบวนแห่โคมล้านนา 2,000 ดวง ส่วนในวันอื่นๆ มีกำหนดการดังนี้

วันที่ 1- 10 พฤศจิกายน การแสดงทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับแปดจังหวัดภาคเหนือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับภาคเหนือกับภาคอีสาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับประเทศระหว่างประเทศไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ประดับโคมไฟถนนคนเดินข่วงพันปี ถนนรถแก้วทั้งสาย ถึงประตูมหาวัน ผ่านกาดหนองดอกเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น. ทุกวัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน พิธีถวายโคมแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ในเวลา 8.30 น. ขบวนแห่โคมถวายบูชาองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และเวลา 19.30 น. พิธีถวายโคมแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัย

วันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. พิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีโดยเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 05.00 น. ฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย เวลา 10.00 น. การประกวดโคมลอยบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี และการประกวดกระทงเล็ก ดอกไม้สด ที่ลานด้านทิศใต้วัดพระธาตุหริภุญชัย และเวลา 19.30 น. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ของจังหวัดลำพูน

นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สำนักงานลำปาง ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า ได้ดูแลการท่องเที่ยวของสองจังหวัดคือจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ซึ่งทั้งสองจังหวัดต่างมีความโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวในหลายๆด้าน

โดยเฉพาะการมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความเกี่ยวเนื่อง ส่งผลในแง่ของการท่องเที่ยวในด้านวัฒนธรรม ประเพณีและโบราณสถาน อีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ที่เรียกว่า ชิค แอนด์ ชิล ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ส่วนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง ซึ่งได้มาพูดคุยกับภาคราชการ ส่วนท้องถิ่น เอกชน ชมรม สมาคมต่างๆแล้ว ว่าเราจะร่วมมือกันในการสร้างภาพลักษณ์ แรงดึงดูดของสองจังหวัดโดยมีแคมเปญเล็กๆขึ้นมา ใช้ชื่อว่า สองจังหวัด หนึ่งจุดหมายและการท่องเที่ยวลำปาง-ลำพูน ซึ่งจะได้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมต่อไป เน้นการใช้เวลาท่องเที่ยวในสองจังหวัดให้นานขึ้น ให้เกิดการพักค้างแรมด้วย

ในปีงบประมาณ 2563 เราก็จะเริ่มการท่องเที่ยวในหลายมิติด้วยกัน เช่น ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ,การส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น,การท่องเที่ยวชุมชน เป็นต้น ในส่วนของจังหวัดลำพูนตามข้อมูลตัวเลขของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2561 พบว่า มีทักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 1.2 ล้านคน ทำให้เกิดรายได้หมุนเวียนสู่จังหวัดลำพูนประมาณ 1,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 มา 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อดูศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนที่มีหลากหลาย เพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะดึงนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นมาจังหวัดลำพูน เราค่อนข้างจะมั่นใจว่าเราสามารถทำให้เกิดจุดหมายของการท่องเที่ยวได้ในอนาคต และเนื่องจากจังหวัดลำพูนอยู่ใกล้จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวในปีหนึ่งประมาณ 12 ล้านคน ตรงนี้ก็เป็นโอกาสของลำพูนด้วย ที่จะใช้กลยุทธ์วิธีการ วิธีการต่อท่อนักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่มาจังหวัดลำพูน ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถไฟหรือนั่งรถโดยสารมาเที่ยวลำพูน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้มาท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนต่อไป

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือความร่วมมือ ททท.ก็เป็นเพียงหน่วยหนึ่งในการขับเคลื่อน ถ้าเราจับมือและมองเป้าหมายทิศทางไปด้วยกัน ในแนวทางเดียวกัน ร่วมสร้างแผนงาน แล้วลงมือทำ เชื่อว่าจะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ลำปาง สามารถเดินหน้าไปอย่างมีทิศทางและยั่งยืน ร่วมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีรอยยิ้มและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวของสองจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง..

พัชรินทร์ คันธรส/นที บุญมี ข่าวไทยนิวส์ ออนไลน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares