หน้าแรก ประเพณี วัฒนธรรม ตำนานต้นศรีมหาโพธิ์แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงปลูกไว้ในทัพครั้งสุดท้าย…

ตำนานต้นศรีมหาโพธิ์แห่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงปลูกไว้ในทัพครั้งสุดท้าย…

346
0

อีกหนึ่งเรื่องราวการค้นหารอยทางการเดินทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันนี้เราได้เดินทางมายังที่บ้านเมืองกึ๊ด อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่

จากคำบอกเล่าถึงบ้านเมืองกึ๊ดถือเป็นเมืองโบราณ เข้าใจว่าสร้างโดยเจ้าเมืองชาวลั้วในสมัยนั้น ในยุคช่วงสร้างเมืองเชียงใหม เมืองพร้าว เมืองแหง ประมาณ 600-700 ปีล่วงเลยมาแล้ว

คำว่า “กื๊ด” มาจากภาษาไทยพื้นบ้าน หมายถึงแปลกประหลาด งง สงสัย ด้วยลำน้ำแม่แตงที่ไหลผ่านมาถึงบริเวณเมืองกื้ด แม่น้ำทั้งสายไหลผ่านลอดก้อนหินขนาดใหญ่หายไปแล้วทะลุอีกด้านหนึ่งหายออกไป ประมาน 50 เมตร

บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้สันนิษฐานว่ากองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงนำทัพผ่านมาทางเส้นนี้โดยเลาะมาทางแม่น้ำแม่แตง(เนื่องจากการเดินทัพในสมัยก่อนต้องมีการเพาะปลูกข้าว ใช้น้ำบริโภคในการเลี้ยงไพร่พล รวมถึงใช้น้ำเลี้ยงช้าง ม้า วัว ควาย) และได้ตั้งทัพในบริเวณบ้านเมืองกึ๊ดแห่งนี้ ซึ่งจุดหมายเพื่อจะผ่านเข้าเมืองงาย เวียงแหง สู่ช่องหลักแต่ง ทรงหมายจะไปตีกรุงอังวะ (ในช่วงสุดท้ายพระชนม์มายุของสมเด็จพระนเรศวร )

พระเจ้าอังวะกำลังขยายอำนาจของพระองค์อย่างกว้างขวางในเขตรัฐไทใหญ่ และได้เข้าคุกคามเมืองนายและเมืองแสนหวีซึ่งเป็นเมืองในการปกครองของกรุงศรีอยุธยา เท่ากับเป็นการท้าทายอำนาจของอยุธยาโดยตรง สถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลให้ พระองค์ไดัตัดสินพระทัยนำทัพทำศึกกับอังวะเพื่อจะไม่ได้เป็นภัยต่อกรุงศรีอยธุยาในภายภาคหน้า)

ในขณะที่ทรงหยุดพักทัพที่บ้านเมืองกึ๊ดแห่งนี้ พระองค์ได้ทรงปลูกต้นศรีมหาโพฺธิ์ไว้ ณ วัดเมืองกึ๊ด ปัจจุบันยังคงเห็นได้อยู่ มีลำต้นขนาดใหญ่ มีอายุ 400 กว่าปีแล้ว (จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน,ท่านเจ้าอาวาสปัจจุบัน,รวมถึงหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม (ท่านมุ้ย : ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) ที่ได้เข้ามาสำรวจต้นศรีมหาโพธิ์ จำนวน 2 ครั้ง ตามบันทึกที่มีอยู่

ต่างยืนยันว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงปลูกไว้จริง ) เจ้าอาวาสองค์หนึ่งของวัดเมืองกื๊ดชื่อครูบาพรหมมหาปัญญาในยุคนั้น เล่ากันว่าครูบาท่านได้ปรารภธรรมกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในคราวที่พระองค์เสด็จขึ้นไปเมืองแหง และได้ทรงเสี่ยงทายปลูกต้นโพธิ์กับครูบาพรหมมหาปัญญา

โดยพระองค์ทรงปลูกไว้ที่หน้าวัดเมืองกื๊ด หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงยกทัพเสด็จตามฝั่ง ลำน้ำแม่แตงขึ้นไปถึงเมืองคอง เมืองแหง และทรงสวรรคต ในปี พ.ศ.2148

สำหรับใครอยากที่จะสัมผัสเส้นทางเดินทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามรอยประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ สักการะรอยพระหัตถบาท รอยพระบาทเกือกแก้ว ได้สัมผัสกับวิถีของผู้คนในท้องถิ่น เรื่องราวเก่าๆที่น่าสนใจ แล้วไปพักผ่อนต่อกับธรรมชาติในบรรยากาศสบายๆ ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร การเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมวัดเมืองกื๊ด เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ

ข้อมูล วัดเมืองกึ๊ด /พระปลัดถา รัตนวรรณโณ เจ้าอาวาสวัดเมืองกึ๊ด

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ลำพูน | ตำรวจชุดสืบสวน 2 จังหวัด (ชม.-ลพ.)ตามแกะรอย ต่างด้าวขโมยรถไปอวดเพื่อน
บทความถัดไปเชียงใหม่ | ยันไม่พบเชื้อโควิด กลุ่มเจ้าหน้าที่วิทยุการบินที่เดินทางไประยอง สั่งกักตัว 14 วัน