กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ กองบิน ๔๑ จัดกิจกรรมโครงการครอบครัวเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

โดยมี นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานการจัดกิจกรรม ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ มีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวของกองบิน ๔๑ เข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการสัมมนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และโทษภัยของยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจกับกำลังพล และครอบครัวของกองบิน ๔๑

โดยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมได้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจ ไม่ตกเป็นทาสของอบายมุข และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยวิถีแห่งหลักธรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares