วาระ อบจ.เชียงใหม่ ลงมติงดเก็บภาษีผู้พักโรงแรม ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

วันที่ 13 ส.ค. 63 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางอารีย์ ชัยขัน ส.อบจ.อำเภอแม่แตงเขต 1 รองประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ ปฏิบัติ หน้าที่แทน นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาฯ เป็นผู้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

จากนั้นเลขาธิการสภาฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระที่รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 มีระเบียบ


วาระที่ 3 เป็นที่น่าสนใจ ของการญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564, ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บคำธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 มีการเสนอขอยกเว้นไม่จัดเก็บภาษีจากผู้พักในโรงแรม หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ต้องปิดกิจการชั่วคราว และส่วนใหญ่ยังไม่เปิดให้บริการ ถึงจะมีมาตรการผ่อนคลายแต่เนื่องจากการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ยังพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่วนคนไทยจะเที่ยวตามช่วงวันหยุด กิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบทางสมาชิกสภาจึงมีมติยกเลิกจัดเก็บภาษีผู้พักในโรงแรมส่งผลให้เม็ดเงินกว่า 40 ล้านบาท ต้องสูญไป หากในปี 2564 สภาวะกลับมากปกติก็จะมีการจัดเก็บภาษีดังเดิม

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้นำวาระการประชุมเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี 2564 เข้าเสนอต่อที่ประชุมในสภาฯ สาระการประชุมโดยทั่วไปก็จะเป็นเรื่อง การใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะสังเกตุเห็นว่าเราจะใช้งบประมาณเกี่ยวกับเรื่องถนนหนทางค่อนข้างจะเยอะ เพราะตอนนี้เราเกิดอุทกภัยในหลายๆ พื้นที่ของ จ.เชียงใหม่ เราจึงพยายามที่จะหาโครงการต่างๆ ที่จะสามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ เรื่องการศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชน ก็คงจะเป็น เหมือนทุกๆปีที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักจะได้นำเอาสิ่งเหล่านี้ ไปทำให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และในประเด็นต่อไป

ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้นำมาพิจารณาในสภาฯ แห่งนี้ก็คือ สืบเนื่องจาก เราเจอวิกฤตการณ์โควิด ก็เป็นปัญหาใหญ่ของการท่องเที่ยวของเราจึงได้นำเรื่องเพื่อขออนุมัติต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ยกเว้นในการยกเว้นการเก็บภาษีในเรื่องของภาษีโรงแรมซึ่งวาระดังกล่าวคือเป็นอีกวิธีการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมทั้งเชียงใหม่ เพราะถึงแม้ว่าเราจะเก็บภาษีได้ก็คงเก็บได้น้อยมากก็เลยมีมติว่าน่าจะมีการไม่เก็บซักปีหนึ่ง แล้วก็ถ้าปีหน้าถ้าหากเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นเราก็คงจะได้ใช้เงินหมวดดังกล่าวในการจัดเก็บภาษีของโรงแรมทั้งหมด เพราะฉะนั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาภาระของผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ของเรา ซึ่งในปีนี้เราตั้งงบประมาณแบบสมดุล ซึ่งเราได้ตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และสอดคล้องกับสภาพของการคลังของเราอย่างชัดเจน นายกบุญเลิศกล่าว.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares