อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและประเพณีกวนข้าวทิพย์”

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและประเพณีกวนข้าวทิพย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยเทศบาลตำบลหัวรอ โดยมี นายนพคุณ แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการนำทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่น เพิ่มมูลค่า เป็นที่ต้องการของตลาด

ซึ่งตำบลหัวรอ มีผลิตภัณฑ์ OTOP ชุมชนของที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตำบล เช่น ไก่พื้นเมือง และไก่ชนเหลืองหางขาว พระพุทธชินราชจำลอง อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จากการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่มอาหารพื้นถิ่น กลุ่มน้ำอบน้ำปรุง กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเตาไห กลุ่มนวดแผนไทย และสินค้าด้านการเกษตรทั้งแปรรูปและไม่แปรรูป ผักผลไม้ปลอดสารพิษ

พร้อมทั้งยังได้จัดพิธีรำถวายองค์ตาประขาวหายและมีการฟื้นฟูประเพณีกวนข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ขึ้นมาหลังจากหายไปจากชุมชนนานมากกว่า 70 ปี เพื่อรักษาไว้ให้คงอยู่กับตำบลหัวรอ

โดยให้ประธานในพิธีแต่งกายเป็นองค์สมมุติของพระอินทร์พร้อมเหล่าเทพธิดาและสาวพรหมจารีนุ่งขาวห่มขาวร่วมกวนข้าวทิพย์ ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้ากลุ่มอาชีพ สินค้าทางการเกษตร และมีการออกบูธสินค้าท้องถิ่นมากมายเพื่อเป็นการกระตุ้นด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน

สร้างชุมชนให้เข้มแข็งหลังจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งยกระดับสินค้า OTOP ในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณี ส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบสานในชุมชนต่อไป.

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares