หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งปิดชายแดน..หวั่นโควิด-19 หลังเมียนมาติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็ว

ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งปิดชายแดน..หวั่นโควิด-19 หลังเมียนมาติดเชื้อเพิ่มขึ้นเร็ว

44
0

นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้มีคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 1769 /2563  ลงวันที่ 1 กันยายน2563  เรื่องการระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ บริเวณช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้า โดยหนังสือระบุว่า

ตามที่ศูนย์บริการสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ได้มีรายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ) ในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา เกิดการระบาดระลอก 2  มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในรัฐยะไข่เมืองชิตตเวซึ่งเป็นเมืองเอก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 เข้ามายังประเทศตามช่องทางชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                จึงอาศัยอาจตามความในมาตรา 35 (1) แหงพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 11/2563   ในการระงับช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนทางการค้า ประกอบด้วย จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม  จุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1  ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย และ จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3  ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีกำหนดห้วงเวลาการระงับการใช้ช่องทางระหว่างวันที่  3 – 17  กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 15 วัน

                โดยนายสุวพงศ์  กิติภัทย์บูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวหลังมีการออกคำสั่งปิดเข้าออกช่องทางชายแดนแล้วว่า “ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดต่อเข้ามายังฝั่งไทย จึงจำเป็นต้องปิดการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะและสินค้าทุกชนิดเป็นการชั่วคราว รวมถึงผู้อพยพภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวห้ามออกจากศูนย์ ยกเว้นหากมีผู้ป่วยด้วยโรคอื่นที่รุนแรงก็สามารถเข้ามารักษาในตัวเมืองได้ในทุกช่องทางเข้าออก โดยจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างเข้มงวด 

       โชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดตัวแล้ว “หุ่นฟางแกะแม่ลูก” ณ ทุ่งเลี้ยงแกะ ห้วยตึงเฒ่า
บทความถัดไปลำพูน | พรานปลาวัย 40 ลงงมหาปลาในสระน้ำหลังหมู่บ้าน จมน้ำดับอนาถ