หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่|9 เดือน 9 เทศบาลตำบลเชิงดอยปิดตำนานรร.ชราบาลฯแห่งแรก

เชียงใหม่|9 เดือน 9 เทศบาลตำบลเชิงดอยปิดตำนานรร.ชราบาลฯแห่งแรก

151
0

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. ที่อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลา – อาลัยโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย

หลังเปิดการเรียนการสอนให้แก่ผู้สูงอายุมาเป็นระยะเวลา 7 ปี

โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุที่เข้ามาเรียนในรอบ 7 ปี ตั้งแต่ปี 2556 – 2562 มีนักเรียนผู้สูงวัยจำนวน 2,395 คน รวมอายุ 164,226 ปี


กิจกรรมวันสุดท้ายของพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัยโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย มีนักเรียนชราบาล มาลงทะเบียน จำนวนกว่า 250 คน มีการเคารพธงชาติ และกิจกรรมต่างๆ

โดยมีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมกล่าวให้โอวาส  นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชุติพนธ์ (เฉลิม) สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ,ฤาษี พุทธจรัล อาจารย์สนั่น ธรรมธิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนฯ นายศรัณย์วิทย์ ดาราศรี น.ส.กานดา ปุระเสาร์

มาร่วมทำกิจกรรมการสอน “สืบสานภูมิปัญญาตีลายแผ่นแร่” ก่อนที่จะปิดการเรียนการสอนของนักเรียนชราบาล โดยทางฤาษี พุทธจรัล ได้กล่าวให้โอวาทและสอนเคล็ดลับการมีอายุให้ยืนยาว

พร้อมได้มีการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ/ค่าวฮ่ำ พิธีผูกข้อมือ/ขอขมา/รับพร โดย อาจารย์ สนั่น ธรรมธิ ปราชญ์แห่งล้านนาคดี

นายชุติพนธ์ (เฉลิม) สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย เปิดเผยว่า นับจากจุดเริ่มต้นเมื่อปี 2556 เทศบาลตำบลเชิงดอยได้ก่อตั้งโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย ขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลเชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด ได้มีกิจกรรมและเพื่อไม่ให้อยู่บ้านตามลำพัง

การเปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนจากจุดเริ่มโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยจำนวน 185 คน และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนล่าสุดในปี 2562 มีจำนวน 709 คน


ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากการริเริ่มของเทศบาลตำบลเชิงดอย เพื่อตอบโจทย์เกี่ยวกับสุขภาพผู้สูงอายุ ในการเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในช่วงเริ่มต้นต้องการให้ผู้สูงอายุมีรายได้ แต่ปรากฏว่าผู้สูงอายุบอกว่ารายได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญ อาชีพทำเป็นมาตั้งแต่เด็ก จึงเป็นที่มาแนวคิดให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข เน้นการสันทนาการ จนทำให้ผู้สูงอายุหายจากโรคซึมเศร้า โรคอัลไซเมอร์

โดยทางโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย มีการเรียนการสอนมีหลากหลาย อาทิ วิชาคาราโอเกะ การร่วมร้องเพลง  การออกกำลังกายเต้นตามจังหวะเพลง การแข่งหัวเราะ การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ และพอผู้สูงอายุมาอยู่รวมกันทำให้เขามีความกล้าที่จะทำกิจกรรมร่วมกันเป็นต้น ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า ” ภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยี แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ”
“เมื่อใกล้จุดอิ่มตัวของนักเรียนผู้สูงอายุแล้ว ตนเองจึงมีแนวคิดจะปรับโครงสร้างโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย โดยจะเน้นสถาบันครอบครัว เป็นหลักคือจะยกฐานะจากโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เป็น “วิทยาลัยพุทธิวัฒนาประชาสุขสันต์” ในเดือนพฤศจิกายน 2563 นี้ โดยจะเปิดให้มีผู้สูงอายุ แม่บ้าน พ่อบ้าน ตลอดจนเยาวชนและเด็กๆ ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน โดยสร้างความผูกพันธ์ในครอบครัวให้ พ่อ แม่ ปู่ย่า ตา ยาย สอนลูกหลานเรื่องอาชีพหรือประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรม แล้วให้ลูกหลานสอนเทคโนโลยีในยุคใหม่ของเยาวชน แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายรวมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านไอที เทคโนโนโลยี การใช้คอมพิวเตอร์ เรียนด้าน กฎหมาย เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นการ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุพื้นฐานการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนให้มีศักยภาพ มีความพร้อม ในการเป็นกลไก  ขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ สู่สถาบันครอบครัวที่อบอุ่นต่อไป”
สำหรับการปิดตำนานโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย “โรงเรียนผู้สูงอายุแห่งแรกของไทย” นั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2563 รวมอายุ 7 ปี มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียน 2,395 คน อายุรวม 164,226 ปี 

โดยในวันนี้ จึงได้ถือฤกษ์ วันที่ 9 เดือน 9 กันยายน 2563 จัดพิธีปิดการเรียนการสอนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย “ปิดเพื่อก่อ” พร้อมยกฐานะขึ้นจาก “โรงเรียน” เป็น”วิทยาลัยวัฒนาประชาสุขสันต์” ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยจะมีการเรียนการสอนหลักสูตรใหม ให้กลุ่มผู้สูงอายุ พ่อบ้าน แม่บ้าน เน้นสถานบันครอบครัว เป็นหลัก ให้เกิดความอบอุ่นมากสุด นายกชุติพนธ์ (เฉลิม) สารแปง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเชิงดอย กล่าวในตอนท้าย.


*******************
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้“ซันสวีท” บวงสรวงพระพิรุณ พร้อมพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร
บทความถัดไปกองบิน 41 ให้ความรู้แก่เยาวชน รอบที่ตั้งเพื่อป้องกันยาเสพติด