หน้าแรก ข่าวทั่วไป คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับพระราชทาน “รางวัลศรีสังวาลย์”

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับพระราชทาน “รางวัลศรีสังวาลย์”

55
0

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ พยาบาลดีเด่น สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย ประจำปี 2562  ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563รางวัลศรีสังวาลย์เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล

จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขมอบให้แก่พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

ที่ทรงศึกษาในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง

เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศ

ตลอดจนเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลสืบไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พิษณุโลก | ของดี หาทานยาก..น้ำพริกดำสูตรโบราณ ที่ตกทอดมาจากรุ่นย่า
บทความถัดไป“อนุชา” ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชื่นชมมีมาตรการรองรับที่ดี