ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบไก่พันธุ์เนื้อให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ได้มอบไก่พันธุ์เนื้อให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายสวัสดิ์ ขัติกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔๑

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลร้องวัวแดง โดยเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นภาระของบุตรหลาน และสืบเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ครัวเรือนนั้น โดย กองบิน ๔๑ ได้มอบไก่พันธุ์เนื้อให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง จำนวน ๒๗๐ ตัว เพื่อให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนตำบลร้องวัวแดง ได้นำไก่พันธุ์เนื้อนำไปแจกจ่ายเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไปและสัตว์เลี้ยงครัวเรือนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares