เชียงใหม่ |พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ชุมชนบ้านถวาย

คลิปวีดีโอ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ณ วัดถวาย บ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม ,สภาวัฒนธรรม จ.เชียงใหม่ ,จิตอาสา,กลุ่มสตรีชุมชน 11 ตำบล,สมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ,โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยา,สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้ร่วมมือ ร่วมพลัง ทำความสะอาดในการปรับภูมิทัศน์วัดถวาย เพื่อเตรียมพื้นที่จัดนิทรรศการ “พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติขับเคลื่อนด้วยพลังบวร”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยใช้กลไกพลัง “บวรและกลไกประชารัฐ” ให้คนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในการจัดนิทรรศการจะประกอบไปด้วย การเผยแพร่ข้อมูล บริบทที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ศิลปกรรมและงานหัตถกรรม ของชุมชน รวมถึงการผลิตสื่อจัดแสดง โดยให้นักเรียน โรงเรียน ชุมชน วัดเป็นผู้ดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ

ทั้งนี้ พลัง “บวร” เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเองและชุมชน มีส่วนร่วมกำหนดแผนแม่บทชุมชนด้วยการร่วมกันคิด สร้าง

และบริหารจัดการชุมชน ของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาประเทศชาติและจะได้สร้างความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

พัชรินทร์ คันธรส/นที บุญมี
ข่าวมุมเหนือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares