ชมรมศิษย์เก่าศิลปกรรมราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม สานใจ สายใย ศิลปกรรม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่ ต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (เชียงใหม่อาร์ทมิวเซียม) ชมรมศิษย์เก่าศิลปกรรมราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงการจัดตั้งสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนา

ได้จัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสมานสามัคคีในหมู่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโดยได้ร่วมมือกับกลุ่มสล่าสีน้ำเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ สานใจ สายใย ศิลปกรรม “สีน้ำบูชาครู”

เพื่อเป็นการเชิดชูครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อาจารย์ศรีวรรณา เสาว์คง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คง ผู้ก่อตั้งวิชาศิลปกรรม อีกทั้งเป็นวันศิลป์พีระศรี โดยมีศิลปินทางด้านศิลปะเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง รวมทั้งศิลปินรับเชิญ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินเอกชาวเชียงราย

ในการเปิดนิทรรศการครั้งนี้มี ผลงานจิตรกรรมสีน้ำจัดแสดงกว่า 200 ชิ้น ระหว่างวันที่ 15 ก.ย.-15 ต.ค. 63 นี้

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้เพื่อเชิญชวนให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของศิลปกรรมราชมงคลล้านนา ได้มาร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

มีการแสดงผลงานศิลปะและจัดพิธีรดน้ำดำหัวครูบาอาจารย์ ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการและเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนพัฒนางานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์

พัชรินทร์ คันธรส/นที บุญมี ข่าวมุมเหนือ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares