หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ให้ศรัทธานำพาบุญ..สู่การสร้างอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน ด้วยเหรียญมงคลฯ

ให้ศรัทธานำพาบุญ..สู่การสร้างอาชีพคนพิการอย่างยั่งยืน ด้วยเหรียญมงคลฯ

51
0

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ วิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีพุทธาภิเษกปูชนียมงคล มีพระเถราจารย์ คณะสงฆ์ ร่วมกรรมฐานนั่งปรกเจริญภาวนาอธิษฐานจิต ซึ่งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการโดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและคุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ผู้ริเริ่มการก่อสร้างโครงการอุทยานกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พร้อมด้วย คณะทำงานกิตติมศักดิ์ อาจารย์อัญเชิญ โกฎแก้ว ศิลปินแห่งเมืองงาย ได้นำเหรียญมงคลอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าร่วมพิธีมังคลาภิเษกในครั้งนี้ด้วย

โดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มีวัตถุประสงค์จัดทำ “เหรียญมงคลอุทยานกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเทิดทูนในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้มีโอกาสครอบครองเหรียญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

เพียงบริจาคสมทบทุนค่าดำเนินการก่อสร้างโครงการอุทยานกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 999 บาทขึ้นไป จะได้รับเหรียญมงคลฯ ชุดล้านนามังคลาภิเษก วัดป่าดาราภิรมย์ และชุดปลุกเสกคาถามหาจักรพรรดิ หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ เป็นที่ระลึกรวม 2 เหรียญ หรือสมทบทุนฯ 500 บาท

ได้รับเหรียญมงคลฯ ชุดล้านนามังคลาภิเษก วัดป่าดาราภิรมย์ จำนวน 1 เหรียญ หรือบริจาคตามกำลังศรัทธาเพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ

เพราะคนพิการมีความสามารถที่หลากหลาย สิ่งสำคัญคือการมีพื้นที่ให้แสดงถึงความรู้และความสามารถที่สั่งสมอยู่ภายใน จึงเป็นที่มาของการจัดทำโครงการอุทยานกองทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางการรับบริจาคสามารถโอนเข้าบัญชี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
เลขที่ 162-086-292-8 ธ.กรุงเทพ

**ทั้งนี้โปรดส่งหลักฐานการสมทบทุน อาทิ ภาพสลิปการโอน หรือ ภาพใบนำฝากเงิน เพื่อมูลนิธิจะได้นำส่งเอกสารสำหรับลดหย่อนภาษี และเหรียญมงคลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ท่านในลำดับต่อไป พร้อมระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่า “เพื่อช่วยในการก่อสร้างอุทยานกองทัพสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช” **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 02-886-1188
Line : @wiriya
Website : www.forallcenter.org

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้พิษณุโลก | ไอเดียเก๋!!คณะสถาปัตยกรรม มน. สร้างสรรค์ศิราภรณ์จากกระดูกไก่
บทความถัดไปฤกษ์ดี CSE เข้าบ้านใหม่ สู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในภาคเหนือ