หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

97
0

วันนี้ (18 ก.ย. 63) ที่โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแสดงดนตรีล้านนาสู่สากล (Lanna International Music Festival)

ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดยวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ “สร้างสรรค์” ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี เพลง การแสดงของนาฏศิลป์ล้านนา ตลอดจนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์ สู่ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศิลปวัฒนธรรมคือความภาคภูมิใจของประชาชนทุกคน คือสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมาให้จนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนทรัพย์สินที่มีคุณค่า เพราะฉะนั้นหน้าที่ของทุกคนคือการสืบทอดมรดกตกทอดเหล่านี้ให้ดำรงคงอยู่สืบไป

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมเป็นเวลาอีก 4 วัน ได้แก่วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 จะมีการแสดงมหกรรมกลองล้านนา และการบรรเลงวง Orchestra ดนตรีล้านนาสู่สากล ณ วัดศรีสุพรรณ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

การแสดงวงดนตรี Lanna international music Festival ประกอบการแสดงละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวี ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 การบรรเลงและแสดงคีตดุริยะนาฏการล้านนาโอเปร่า ทิพย์ดารา (หมายเลข 4) ณ วัดศรีสุพรรณ และวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563

การแสดงวงดนตรีล้านนา การขับซอ ลิเกเด็ก การแสดงวงดนตรีเดอะสะล้อและการแสดงคณะศิลปินล้านนาวงการันตี ณ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับชมการแสดงตามวันและสถานที่ดังกล่าว

//////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ฤกษ์ดี CSE เข้าบ้านใหม่ สู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในภาคเหนือ
บทความถัดไปจัดฝึกอบรมและแข่งขัน SWAT Challenge ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ