เปิดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของดีวิถีแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 19 ก.ย 63 นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง   พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานเปิดงาน”ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของดีวิถีแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่ 2 “ ขึ้นที่บริเวณสามแยกกาดนัด ถ.นาวาคชสาร ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ปลอดจากการใช้สารเคมีและสารตกค้างต่าง ๆ นำไปบริโภคได้อย่างมั่นใจ

                ทั้งนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร และสถานประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อเดินหน้าปลุกเศรษฐกิจการค้าทางการเกษตรอินทรีย์สู้โควิด- 19  เป็นการดึงกำลังซื้อท้องถิ่น นักท่องเที่ยวภายในประเทศจับจ่ายเพื่อเป็นการ กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเงินสะพัด กระจายรายได้สู่ชุมชน

โดยภายในงานมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพมาวางจำหน่ายกว่า 50 คูหา พร้อมการแสดงดนตรีของกลุ่มขาติพันธ์ และการสร้างความรู้ด้านการพัฒนาผลผลิตสมัยใหม่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์และชมการแสดงได้ระหว่างวันที่ 19 – 21 ก.ย 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00  น.

                โดยนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของดี วิถีแม่ฮ่องสอน ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผลักดันและส่งเสริมช่องทางการตลาดแก่เกษตรอินทรีย์ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น และมีการต่อยอดธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นเกษตรคุณภาพสูง

เนื่องจากก่อนจัดงานทางสำนักงานพัฒนาชุมชนแม่ฮ่องสอนได้มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผู้ผลิต และผู้ประกอบการ พร้อมให้องค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูป เพื่อให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนให้ความรู้ช่องทางการตลาด  ซึ่งผลการจัดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ของดีวิถีแม่ฮ่องสอนในครั้งแรก ทำให้สามารถแมชชิ่งกับผู้บริโภคที่เป็นสถาบันได้ถึง 15 แห่ง และคาดว่าการจัดงานครั้งที่ 2 นี้จะสามารถแมชชิ่งได้เพิ่มขึ้นอีกไม่ต่ำกว่า 30 ราย

                นายปฐมพงษ์ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวอีกว่า  ในการจัดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ของดีวิถีแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2 นี้ ยังได้ทำเอ็มโอยูร่วมกับหน่วยงาน และเครือข่ายที่สำคัญเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักประชารัฐ  คือ  1. ให้สามารถเข้าถึงแหล่งผลิต 2. สร้างองค์ความรู้ 3. สร้างการตลาด 4. สร้างการรับรู้ และ 5. การบริหารจัดการ   ซึ่งจะสามารถนำเกษตรกรอินทรีย์ของแม่ฮ่องสอนไปสู่การจำหน่ายในลักษณะ 4 ร. ประกอบการด้วย โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม และร้านอาหารทั่วไปได้ หลังจากนั้นเชื่อว่าเกษตรอินทรีย์จะมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีกลุ่ม หมู่บ้าน ที่จะหันมาประกอบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น  ในที่สุดก็จะทำให้เมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ปลอดภัย และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแม่ฮ่องสอนได้อย่างแน่นอน

โชติ นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares