หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ท่าอากาศยานเชียงใหม่

102
0

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ท่าอากาศยานเชียงใหม่หลังใหม่ เพิ่มศักยภาพรองรับการจอดรถยนต์ของผู้ใช้บริการอีกกว่า 1,000 คัน พร้อมระบบการให้บริการที่ทันสมัย ปลอดภัย และสะดวกสบาย

วันนี้ (28 ก.ย. 63) ที่อาคารจอดรถยนต์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่

ในฐานะผู้แทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยาน จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ท่าอากาศยานเชียงใหม่หลังใหม่

ระหว่างบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีเอพีเอส จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิให้ประกอบกิจการโครงการบริหารจัดการพื้นที่อาคารจอดรถยนต์

ในลักษณะร่วมการลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่อนุญาตหรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิแก่เอกชนดำเนินกิจการของรัฐ ทั้งในกิจการเชิงพาณิชย์และสังคม ซึ่งถือเป็นวิธีการลงทุนภาครัฐที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

โดยมีนายวีระพันธ์ ดีอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ อาคารจอดรถยนต์ดังกล่าว เป็นอาคารสูง 10 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 40,000 ตารางเมตร สามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้มากถึง 1,317 คัน มีระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารจอดรถ

โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจอดรถ อาทิ ระบบแจกบัตรแบบอัตโนมัติ การควบคุมเปิด-ปิด ด้วยแขนไม้กั้นอัตโนมัติ ระบบนับจำนวนรถเข้าอาคาร ระบบบันทึกและวิเคราะห์ป้ายทะเบียนรถ ระบบแสดงช่องว่างในลานจอด ระบบค้นหารถในช่องจอด

นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เหมาะสมและรองรับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้พิการและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และระบบการรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรฐานที่เป็นสากลอีกด้วย

สำหรับอัตราค่าบริการ จะเป็นอัตราเดียวกับการให้บริการลานจอดรถยนต์เดิม เริ่มตั้งแต่ 20 บาท สำหรับการจอดไม่เกิน 1 ชั่วโมง และสูงสุด 200 บาท สำหรับจอดตั้งแต่ 13-24 ชั่วโมง

/////////////
นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้รัฐช่วยเสริม..เอกชนช่วยสร้าง..โครงการจ้างงานเด็กจบใหม่
บทความถัดไปเปิดงาน เทศกาลลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP อุตรติตถ์ ปี 2563