หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน | เมียนมาส่อระบาดรุนแรง ผู้ว่าฯสั่งขยายปิดชายแดนต่ออีก 1 เดือน

แม่ฮ่องสอน | เมียนมาส่อระบาดรุนแรง ผู้ว่าฯสั่งขยายปิดชายแดนต่ออีก 1 เดือน

54
0

จังหวัดแม่ฮ่องสอนภายหลังจากมีการประกาศปิดชายแดน ห้ามมีการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของต่าง ๆ บริเวณช่องทางชายแดนจุดผ่อนปรนทางการค้าทุกช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ 4 ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบ หมู่ 1 ต.แม่สามแลบ  อ.สบเมย และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้ง หมู่ 3 ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มาตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย 63  และมีการประกาศขยายเวลาปิดด่านรอบ 2 เพิ่ม ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาปิดด่านในวันที่ 30 ก.ย  ที่จะถึงนี้

                ล่าสุดนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้ออกหนังสือด่วนที่ มส.00.8.2/ว 2481 ลงวันที่  28 ก.ย 63 เรื่อง แนวทางการดำเนินการระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนการค้าเป็นการชั่วคราว โดยระบุว่าตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ระงับการเข้าออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตามจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีห้วงระยะเวลาการระงับใช้ช่องทางตั้งแต่วันที่ 17 – 30 ก.ย 63  นั้น

                เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid 19  ในสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ยังมีการแพร่ระบาดรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  จึงยังมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศ ดังนั้นทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีคำสั่งระงับการใช้ช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม บ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย และบ้านห้วยผึ้ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนออกไปอีก โดยตั้งแต่วันที่  1 – 31 ตุลาคม 2563  จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

            นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า “ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศเมียนมายังน่าเป็นห่วง มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นวันละ 500 – 600 คน มีผู้ป่วยสะสมติดเชื้อแล้วกว่า 10,000 คน  และเสียชีวิตแล้วประมาณ 200 คน  เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเข้ามาฝั่งไทย จึงจำเป็นต้องปิดการเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะและสินค้าทุกชนิดออกไปอีกเป็นการชั่วคราว  รวมถึงผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาห้ามออกนอกเขตบริเวณศูนย์พักพิง ฯ ทุกศูนย์  ยกเว้นมีเหตุจำเป็นจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของทางอำเภอ   ขณะเดียวกันให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ทหาร ตชด. อส. ฝ่ายปกครอง และชุด ชรบ.หมู่บ้าน ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันชาวเมียนมาหนีโรคระบาดลักลอบเข้ามาในฝั่งไทยอย่างเป็นระยะ ๆ ด้วย

                ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากมีการประกาศปิดชายแดน 2 รอบ มาเป็นระยะเวลากว่า 1  เดือน ส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน และตามอำเภอต่าง ๆ เป็นไปอย่างเงียบเหงา เนื่องจากกำลังซื้อส่วนหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาจากชาวไทใหญ่ทางรัฐฉานประเทศเมียนมา ทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหลายรายต้องลดต้นทุนการจำหน่ายลงจากเดิมเกือบเท่าตัว.

          นายโชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ลำพูน| ผจก.ร้านสะดวกซื้อ อ้างว่าถูกโจรปล้นเงิน แต่ความแตก..ที่แท้เอาเงินไปใช้เอง
บทความถัดไปผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดถวาย