หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดถวาย

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดถวาย

44
0

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ วัดถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,วัดถวาย,ชุมชนหางดง ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการจัดทำพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดถวาย

โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปืดในครั้งนี้ มีพระครูอาทรวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอหางดง และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอหางดง, Mr. Wu Zhiwน (ท่าน อู๋ จี้ออู่) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ / Ms. Xu Qian (ท่านสวี่ เซียน) ผู้อำนวยการสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ , นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง,นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงาน มี รศ.ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน์ กล่าวรายงานแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการเปิดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อ ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติโดยใช้กลไกพลัง “บวรและกลไกประชารัฐ” ให้คนในชุมชนร่วมคิดร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในการจัดนิทรรศการจะประกอบไปด้วย การเผยแพร่ข้อมูล บริบทที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ศิลปกรรมและงานหัตถกรรม ของชุมชน รวมถึงการผลิตสื่อจัดแสดง โดยให้นักเรียน โรงเรียน ชุมชน วัดเป็นผู้ดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ

พลัง “บวร” เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เป็นแกนกลางในการพัฒนา ตัดสินใจ แก้ปัญหาตนเองและชุมชน มีส่วนร่วมกำหนดแผนแม่บทชุมชนด้วยการร่วมกันคิด สร้าง และบริหารจัดการชุมชน ของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนาประเทศชาติและจะได้สร้างความสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า”ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนามาเนิ่นนาน เป็นแหล่งสั่งสมงานศิลปกรรมที่มีเอกลักษณ์มาอย่างยาวนาน

จังหวัดเซียงใหม่จึงเป็นแหล่งที่สร้าง สล่าหรือ ช่าง ที่มีชื่อเสียงค้านงานหัตถกรรม มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะ”บ้านถวาย” ซึ่งเป็นแหล่งสร้างงานหัตถกรรมและเป็นแหล่งรวมสล่า/งานหัตถกรรมไม้แกะสลักที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านถวาย ได้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของขุมชน จึงนับเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า สามารถนำมาพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่า สร้างเป็นรายได้ให้แก่ ชุมชน ท้องถิ่นยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ด้วยมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างยั่งยืน

ขอชื่นชม และขอขอบคุณเครือข่าย พลัง “บวร” ทุกๆท่าน ที่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของงานหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายและได้ประสานความร่วมมือกัน จนทำให้เกิดเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการจัดทำพิพิธภัณฑ์บ้านถวายในวันนี้

ซึ่งในโอกาสต่อไป จะได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนการทำงานจนทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” วัดถวาย อย่างเต็มรูปแบบต่อไป”

จากนั้นได้มีพิธีเปิดงานฯ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงการตีกลองล้านนา โดย กลุ่มยาวชนรักษ์ถิ่นเกิด ,การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย,เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดถวายชมวีดิทัศน์แนะนำพิพิธภัณฑ์และชุมชน,กิจกรรมการสาธิตการแกะสลักไม้จากสล่าล้านนา,ชมกาดหมั้ว ครัวฮอม วิถีชีวิตชุมชนบ้านถวาย,การฟ้อนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากกลุ่มแม่บ้านอำเภอหางดง

ธนชัย เทศะแพทย์ ภาพ / พัชรินทร์ คันธรส ข่าวมุมเหนือ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้แม่ฮ่องสอน | เมียนมาส่อระบาดรุนแรง ผู้ว่าฯสั่งขยายปิดชายแดนต่ออีก 1 เดือน
บทความถัดไปแม่ฮ่องสอน | เทศกาลออกพรรษาของชาวไทใหญ่ งานปอยเหลินสิบเอ็ด เริ่มแล้ว..