ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ เปิดงานเทศกาลกินเจ 9 อ่วงเจ หรือคิ้วอ่วงเจ ของชาวไทยเชื้อสายจีน

เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่โรงแจบ่วงซิ่วตั๊ว ถนนอินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดกิจกรรม งานเทศกาลกินเจ จังหวัดอุตรดิตถ์ปี 2563

rbt

โดยมีนายวีระ รัตนะศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ นายสุรชัย ประธานโรงแจบ่วงซิ่วตั๊ว นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการโรงแจบ่วงซิ่วตั๊ว นายประพลวัต ปัญญายงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่ถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลกินเจเข้าร่วมกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เนื่องด้วยโรงแจบ่วงซิวตัว ซึ่งเป็นโรงแจประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นสาธารณสมบัติของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อตั้งมานานกว่า 70 กว่าปีแล้ว ได้จัดเทศกาลกินเจหรือ 9 อ่วงเจ หรือคิ้วอ่วงเจ ซึ่งถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่บรรพกาลอย่างแพร่หลายและต่อเนื่องมาทุกปี

เทศกาลกินเจปีนี้เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำเดือน 9 ถึงวันขึ้น 9 ค่ำเดือน 9 ตามปีปฏิทินจีนปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคมจนถึงวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2553 โดยผู้มาร่วมงานจะนุ่งขาวห่มขาวหรือชุดสุภาพเพื่อแสดงถึงการตัดกิเลสจากโลกภายนอก อาหารที่มีเนื้อสัตว์ งดผักที่มีกลิ่นฉุนตามข้อห้าม พร้อมทั้งการรักษาศีลปฏิบัติธรรมละเว้นอบายมุข ของมึนเมาทั้งปวง ก่อให้เกิดบุญกุศลเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและครอบครัว

เพื่อเป็นการชำระร่างกายจิตใจให้บริสุทธิ์ทำบุญทำทาน แบ่งปันในพิธีทิ้งกระจาดแจกสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตดังนี้ผลที่ได้อีกประการหนึ่งคือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้คนทุกรุ่นได้มีโอกาสร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมืออันดี กับภาครัฐร่วมเอกชนและชุมชนนอกจากนี้ยัง เป็นเรื่องการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ covid-19 และภัยธรรมชาติทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์และประชาชนทั่วประเทศ


สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ 1 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีเทศกาลกินเจของจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครอบครัวทั้งประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนหันมาถือศีลกินเจนุ่งขาวห่มขาวทำความดีละเว้นความชั่วและเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันทุกเชื้อสายในจังหวัดอุตรดิตถ์ให้คงอยู่สืบไป

rbt

3 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีการหมุนเวียนดีขึ้น 4 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นในความเป็นอุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งคุณภาพชีวิตผลผลิตปลอดภัย เมืองมหัศจรรย์แห่งผลไม้ 5 เพื่อเป็นการพัฒนาให้งานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นงานประจำปีของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นและจัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี 6 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมการจัดงานเทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์ 2563

ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน คือจากคณะกรรมการจัดงานกินเจเยาวราชกรุงเทพฯ คณะกรรมการมูลนิธิปอเต็กตึ้ง สนับสนุนข้อมูลคำแนะนำและข้าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ คณะกรรมการโรงเจบ่วงซิ่วตัว คณะกรรมการมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ คณะกรรมการมูลนิธิธารน้ำใจจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์และ yec จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการสมาคมฮากกาจังหวัดอุตรดิตถ์

คณะกรรมการศาลเจ้าปักเก๊กโกวเบี่ย คณะกรรมการสุขาวดี สโมสรโรตารี่อุตรดิตถ์ สโมสรโรตารี่ศิลาอาสน์ โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนไตรศาสตร์วิเทศศึกษา และภาคธุรกิจ ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมกันสนับสนุนเงินทุนในการพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วเมือง เจ้าภาพอาหารเจเพื่อบริการฟรีในโรงทานอาหารเจและสนับสนุน ข้าวสาร น้ำตาล น้ำมันพืช น้ำดื่ม เทศกาลกินเจจังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้น 9 วัน 9 คืน ขอเชิญชวนผู้ที่ถือศีลกินเจมาทานอาหารเจได้ฟรีที่ โรงแจบ่วงซิ่วตัวได้ทุกวัน

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์อุตรดิตถ์
พูลชัย ราชประสิทธิ์ ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares