“เที่ยวด้วยใจ ไทยช่วยไทย” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายคมสัน สุวรรณอัมพา ที่ปรึกษากรรมการwe love chaingmai เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม We love Chiang Mai Super Privilege On tour เที่ยวด้วยใจ ไทยช่วยไทย

โดยมี นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน นางศรีนวล บุญลือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้จัดการศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมฯ จำนวน 300 คน

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นด้วย ความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว ระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายภายใต้ กองทุน We Love Chiang mai

We love Chiang Mai Super Privilege On tour เที่ยวด้วยใจ ไทยช่วยไทย เพื่อส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มากยิ่งขึ้น การดำเนินการในครั้งนี้ แบ่งประเภทเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก /กลุ่มผู้ประกอบการบริการสุขภาพ สปา และนวดฯ / กลุ่มผู้ประกอบการกอล์ฟ /กลุ่มบริการรถเช่า และสายการบิน /กลุ่มท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และกิจกรรมสันทนาการ /กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนและเครือข่ายหัตกรรม /กลุ่มภัตตาคาร ร้านอาหาร และของฝากที่เป็นอาหาร/ กลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวภาครัฐ และสินค้าจากกองทุน we love chiang mai


มีกำหนดจัดงานส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563 ณ ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares