อย่ากลัวตกงาน!! จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นัดพบแรงงานผู้จบการศึกษาใหม่

28 พ.ย. 63 พบกับ..นัดพบแรงงานผู้จบการศึกษาใหม่ Co-Payment

นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมนัดพบแรงงานผู้จบการศึกษใหม่ (Co Payment) ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30- 16.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยกิจกรรมภายในงาน มีการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง จำนวนกว่า 50 แห่ง ตำแหน่งงานรองรับผู้ว่างงานมากกว่า 1000 อัตรา

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้คำแนะปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย สำหรับนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้จบการศึกษาใหม่ ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซด์ “จ้างงานเด็กจบใหม.com” หรือ ทางแอพลิเคชั่นจ้างงานเด็กจบใหม่(Co-Payment) บนโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone)
จัดหางานจังหวัดเขียงใหม่ จึงขอชิญชวนผู้จบการศึกษาใหม่ ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี หรือ เกินกว่า 25 ปี ซึ่งจบการศึกษาประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 หรือจบในปี พ.ศ. 2563 นายจ้าง ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการสมัครงาน
ขอให้เตรียมหลักฐานการสมัครงาน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053 112744-6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares