หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | กรมการจัดหางาน ตั้งเป้าหางานให้เด็กจบใหม่ มากกว่า 5 พันอัตรา

เชียงใหม่ | กรมการจัดหางาน ตั้งเป้าหางานให้เด็กจบใหม่ มากกว่า 5 พันอัตรา

36
0

วันนี้ (28 พ.ย. 63) เวลา 10.30 น. ที่ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “นัดพบแรงงาน Co – Payment จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564”

โดยมีนางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยากาศการรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานในวันนี้ มีผู้สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก

การจัดงานนัดพบแรงงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ได้มีงานทำ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งเพื่อช่วยเหลือนายจ้าง/สถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ ให้มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่าย

อันจะนำมาซึ่งการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้จบการศึกษาใหม่ โดยการสนับสนุนให้นายจ้าง/สถานประกอบการ เปิดรับการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ 4 กลุ่มได้แก่ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าจ้าง ร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน มีกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายรับสมัครงาน จำนวน 5,620 คน

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง จำนวน 60 บริษัท โดยมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 1,000 อัตรา การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ และการให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) การให้บริการ และการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

การจัดงานนัดพบแรงงาน Co – Payment จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เป็นการจัดงานที่มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการรับสมัครงาน โดยนายจ้าง/สถานประกอบการ รวมทั้งผู้จบการศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมสามารถดำเนินการตามเงื่อนไข และได้ลงทะเบียนเข้าร่วมทางเว็บไซต์ จ้างงานเด็กจบใหม่.com แล้ว

/////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ เชิญชมดอกไม้บาน ในเทศกาลชมสวน 2563
บทความถัดไปยืนยันพบผู้ป่วย COVID-19 รายที่ 42 ของจังหวัดเชียงใหม่