หน้าแรก ข่าวอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ | ชูสัญลักษณ์ประจำจังหวัด รณรงค์ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19

อุตรดิตถ์ | ชูสัญลักษณ์ประจำจังหวัด รณรงค์ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19

61
0

เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันที่ 16 ธ.ค.63 ที่ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานการรณรงค์ยกระดับมาตรการสวมหน้ากากป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรณรงค์สื่อสารให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามากขึ้น


โดยมี นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพยงค์ ยาเภา หน.สนง.จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมในการประชุมวีนนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ใช้สัญลักษณ์ประจำหวัด เป็นรูปเจ้าเงาะเมืองทุ่งยั้ง ทุเรียนหลง-หลินลับแล และจ้อย เพื่อกระตุ้นประชาชนใส่หน้ากากฯ ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ

ซึ่งในช่วงนี้ยังต้องคงมาตรการป้องกันตนเองอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก เนื่องจากประเทศไทยยังมีความเสี่ยงและมีโอกาสที่จะเกิดการแพร่ระบาดใหม่ได้โดยเกราะป้องกันโรคโควิด 19 ที่ดีที่สุดตอนนี้ คือ วัคซีน DMHT ได้แก่ D : Social Distancing เว้นระยะห่าง M : Mask Wearing สวมหน้ากาก H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ และ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว และควบคุมโรคได้เร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในการรณรงค์ ครั้งนี้มีนายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นายแพทย์เสรี นพรัตน์, นายศุภมิตร ปาณธูป รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง


นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจอนามัยโพล พบว่าประชาชนสวมหน้ากากลดลง โดยสวมหน้ากากเป็นประจำร้อยละ 85 โดยสวมตลอดเวลาในห้างสรรพสินค้ามากที่สุดร้อยละ 77 รองลงมา คือ โรงพยาบาล และร้านสะดวกซื้อ แต่ใน สนามกีฬา/สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยว (อุทยาน ชายหาด) สวมหน้ากากตลอดเวลาเพียงร้อยละ 52 – 54 เท่านั้น

จึงต้องยกระดับมาตรการและแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย เสริมสร้างความรอบรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจในการดูแลป้องกันตนเองของประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า และนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และสร้างกระแสให้คนไทยทุกคนตื่นตัว ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหน้ากาก การเว้นระยะห่าง และการล้างมือ อย่างเคร่งครัด ต่อจากนั้นได้มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดอุตรดิตถ์ (ศบค.จ.อต.) ครั้งที่ 48/2563 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 51/2563 และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดอุตรดิตถ์ (ศปก.จ.อต.) ครั้งที่ 29/2563 ได้ติดตามสถานการณ์ผลการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงสัมผัสที่พ้นระยะการเฝ้าระวังครบ 14 วันแล้ว

ซึ่งปลอดเชื้อทั้งหมด รวมถึงการดำเนินงานตามแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประชุมได้เน้นย้ำข้อสั่งการจากส่วนกลางและของจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ 2564 การจัดแสดงรื่นเริงต่าง ๆ รวมถึงมาตรากรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของหน่วยงานกระทรวง และการดำเนินงานและข้อเสนอแนะของทั้ง 9 อำเภอด้วย

ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์อุตรดิตถ์
พูลชัย ราชประสิทธิ์ ข่าว

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | ฝ่ายปกครองลุยตรวจหมูกระทะม่อนแจ่มแพง หลังนักท่องเที่ยวบ่นแพงจัง..
บทความถัดไปเชียงใหม่ | มูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต สร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ