หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | มูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต สร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ

เชียงใหม่ | มูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต สร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ

108
0

วันนี้(17 ธ.ค.63) ณ โรงเรียนฮอมสุข อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต (ALF) โดยนายชาติชาย กลางชัย ผู้อำนวยการสาขามูลนิธิ ฯ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ นายก อบต. ดอนแก้ว และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟ และชาออร์แกนิค จัดกิจกรรม Sip With Love to Grandpa & Grandma (จิบช้าๆ ด้วยความรักถึงคุณปู่ คุณย่า คุณตา และ คุณยาย)

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงจากการเลือกทานอาหารจากแหล่งเพาะปลูกแบบออร์แกนิค และส่งเสิรมให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยใช้กิจกรรมการดริปกาแฟออร์แกนิค การชงชาจากสมุนไพรไทย จากศูนย์เรียนรู้ภูมิศิริน และการวาดรูปจากสีธรรมชาติ(จากกาแฟ และสีจากสมุนไพร) จากครูช้าง

ผศ.ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการศึกษาการเกษตรและวิถีชีวิต เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม และกล่าวปาถกฐา “นโยบายพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงวัย เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ”

เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) คาดการณ์กันว่า ในปี 2573 จะมีจำนวนผู้สูงอายุ 17.6 ล้านคน หรือคิดเป็น 26.3% ของประชากรทั้งหมด

มากไปกว่านั้นคือในปี 2583 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากถึง 32.1% หรือราวๆ 20.5 ล้านคน มูลนิธิฯจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาและมุ่งหวังว่าจะสามารถดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึง ธันวาคม 2564 ให้สามารถร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มผู้สูงวัยให้ได้มากที่สุด

การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นเสมือนเวทีที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ และกิจกรรมกับทางมูลนิธิที่จะบูรณาการณ์การสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนการของมูลนิธิฯ ที่จะดำเนินการต่อยอดและร่วมนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมคุณภาพวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกับภาคเอกชน (กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจกด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ) และการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการใช้ชุมชนเป็นฐานอีกต่อไปด้วยเช่นกัน

นที บุญมี //ข่าวมุมเหนือ

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้อุตรดิตถ์ | ชูสัญลักษณ์ประจำจังหวัด รณรงค์ยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19
บทความถัดไปตำรวจภูธรภาค 5 แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม เน้นย้ำโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ