หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | ม้ง 12 หมู่บ้าน เปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประจำชนเผ่า

เชียงใหม่ | ม้ง 12 หมู่บ้าน เปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประจำชนเผ่า

344
0

วันนี้ (18 ธ.ค. 2563) ที่บ้านน้ำซุ้ม ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีปีใหม่ม้งเครือข่าย 12 หมู่บ้านม้ง ประจำปี 2564

โดยมี พี่ น้องกลุ่มชาติพันธุ์ เผ่าม้งทั้ง 12 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประจำชนเผ่า และเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรม

กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของชนเผ่าม้งภายในพื้นที่การจัดงาน โดยงานประเพณีปีใหม่ม้ง กำหนดจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกๆปี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองให้คงอยู่สืบต่อไป

ประเพณีฉลองปีใหม่ม้ง หรือชื่อเรียกตามภาษาม้ง ว่า “น่อ เป๊ โจ่ว” เป็นงานรื่นเริงของพี่ น้อง กลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ที่จัดขึ้นทุก ๆ ปี โดยจัดขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม-มกราคม ถือเป็นงานรื่นเริงของชาวม้งที่จัดขึ้นหลังจากได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปี

อีกทั้งเป็นการฉลองถึงความสำเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี แต่ละหมู่บ้านจะทำการฉลองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน หรือตามวัน และเวลาที่สะดวกของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนมากจะจัดงานอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

สำหรับงานประเพณีนี้เป็นงานที่ชาวม้งต่างตั้งตารอคอย เนื่องจากจะมีการพบปะสังสรรค์ ระหว่างกลุ่มญาติมิตร และเป็นวันสำคัญที่หนุ่มสาวแต่ละหมู่บ้าน จะแต่งตัวชุดประจำเผ่าอย่างสวยงามพร้อมสวมใส่เครื่องประดับ เครื่องเงิน ตกแต่งให้สวยงาม

เนื่องจากเดิม ในวันนี้ จะมีการพบกันระหว่าง หญิง ชาย ถือเป็นวันเลือกคู่ โดยการเล่นโยนลูกช่วง ซึ่งหากหญิงใดพึงพอใจชายคนใด หญิงนั้นจะเป็นคนเริ่มต้นโยนลูกช่วงให้ชายที่ตนหมายตาไว้

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานยังมีการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ ทั้งการเล่นโยนลูกช่วง การตีลูกข่าง การแสดงชุดอวยพรปีใหม่การแข่งขันล้อเลื่อนไม้วิ่งลงจากพื้นที่สูง และประเพณีขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้อาวุโส

////////////////////////

พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / วรัญญา สงค์ประเทศ // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มช.เปิดอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บทความถัดไปSUN ยอดเยี่ยม!! คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 จากนายกรัฐมนตรี