หน้าแรก ข่าวทั่วไป SUN ยอดเยี่ยม!! คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 จากนายกรัฐมนตรี

SUN ยอดเยี่ยม!! คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 จากนายกรัฐมนตรี

65
0

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ได้รับรางวัล อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 (The Prime Minister’s Industry Award 2020) ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

สะท้อนถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างมีศักยภาพ โดยมี พลเอกประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม

เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่มในการสรรสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น

ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ในด้านต่าง ๆ อาทิ นโยบายและการวางแผนธุรกิจ (Business Model & Business Plan), ด้านนวัตกรรม (Innovation), ด้านการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Economic Drive) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้มีความเจริญมั่นคงในระดับสากล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | ม้ง 12 หมู่บ้าน เปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประจำชนเผ่า
บทความถัดไปม.แม่โจ้ มอบประกาศนียบัตรแก่ บัณฑิตเกษตรพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 3