หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน | ปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า สกัดโควิด -19

แม่ฮ่องสอน | ปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวกะเหรี่ยงคอยาวห้วยเสือเฒ่า สกัดโควิด -19

93
0

ทางคณะกรรมการหมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีมติปิดท่องเที่ยวหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาวบ้านห้วยเสือเฒ่าเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค 64 ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19ภายในประเทศจะคลี่คลายลง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชุมชน

            นายอุทิศ ตยาดีทาน ผู้ใหญ่บ้านห้วยเสือเฒ่า กล่าวว่า หมู่บ้านห้วยเสือเฒ่า ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางมาเที่ยชมกลุ่มกะเหรี่ยงเผ่าปะด่องหรือกะเหรี่ยงคอยาว และชนเผ่าคะยอ หรือกะเหรี่ยงหูยาว  แต่เมื่อมีการระบาดของโรคโควิด-19ในประเทศค่อนข้างสูง

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและชาวบ้านทุกๆคน  ชาวตำบลผาบ่องและชุมชนบ้านห้วยเสือเฒ่า จึงได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้ปิดชุมชนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 7 ม.ค เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ภายในประเทศจะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะเป็นการป้องกันการติดเชื้อที่มาจากกลุ่มเสี่ยงและเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคโควิด -19 เข้าสู่ชุมชน เพราะทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ได้มีการห้ามจังหวัดใด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่อย่างใด.

  โชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | เมืองแม่เหียะเปิดศูนย์ป้องกันโควิด ใช้มาตรการเข้มรับมืออย่างทันท่วงที
บทความถัดไปลำพูน | พบกลุ่มเสี่ยงโควิดมาจากพื้นที่สีแดง ไม่ยอมกักตัว เตือนถูกดำเนินคดี