หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน | เลื่อนเปิดการค้าชายแดนหลังกระแสโซเซียลคัดค้านกระหน่ำ

แม่ฮ่องสอน | เลื่อนเปิดการค้าชายแดนหลังกระแสโซเซียลคัดค้านกระหน่ำ

148
0

จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการประกาศปิดช่องทางจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนทุกช่องทางมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2563 เป็นระยะเวลานานติดต่อกันกว่า 6  เดือน จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   ส่งผลให้ผู้ประกอบการค้าทั้งชาวไทยและเมียนมาได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากมีสินค้าตกค้างเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาผู้ประกอบการมีการยื่นเรื่องร้องขอต่อทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อขอนำสินค้าอุปโภคบริโภคส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศเมียนตามช่องทางจุดผ่อนปรนทางการค้า อ้างได้รับผลกระทบเดือดร้อนหนัก สินค้าตกค้างจำนวนมาก หลังทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนประกาศปิดด่านชายแดนทุกช่องทาง ห้ามบุคคล ยานพาหนะ สินค้า ทุกชนิดเข้าออกมานานหลายเดือนติดต่อกัน

                โดยต่อมาทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนและศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัด ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาและมีมติกำหนดที่จะเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนทั้ง 5 ช่องทางเพื่อระบายสินค้าเข้าและออกยังประเทศเมียนมา  โดยมีการวางมาตรการป้องกันจัดทำแผนและแนวทางปฏิบัติที่มั่นใจว่าปลอดภัย โดยการขนถ่ายสินค้าลักษณะท้ายชนท้ายในพื้นที่กำหนดร่วมกัน  มีเพียงคนขับรถและคนขนสินค้าอีก 1 คน เท่านั้น ที่สามารถข้ามไปยังจุดนัดหมายขนถ่ายสินค้าได้ และเมื่อลงสินค้าเสร็จให้ออกมาจากจุดนัดหมายทันที และให้คนของฝั่งประเทศเมียนมามารับสินค้าทีหลัง โอกาสที่คนกับคนของทั้งสองฝั่งจะเจอกันมีน้อยมาก ขณะที่การขนส่งสินค้าทางเรือก็มีเพียงคนขับเรือ 1 คน และและเด็กท้ายเรือขนสินค้า 1 คน เมื่อเรือไปถึงฝั่งเมียนมาตามจุดที่กำหนดก็ให้ขนสินค้าลงไว้ โดยพ่อค้าเมียนมาไม่ต้องมารอรับ โอกาสที่คนทั้งสองฝั่งจะเจอกันก็มีน้อยมาก

                ซึ่งตามแผนและขั้นตอนแนวทางปฏิบัติที่วางไว้ ทางคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมาด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีมติที่จะเปิดจุดผ่อนปรนการค้าทั้ง 5 ช่องทาง ประกอบด้วย ช่องทางจุดผ่อนปรนน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง ช่องทางจุดผ่อนปรนห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ช่องทางห้วยต้นนุ่น ต. แม่เงา อ.ขุนยวม ช่องทางแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย และช่องทางจุดผ่อนปรนเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง ในวันจันทร์ที่ 18 ม.ค 64 เพื่อระบายสินค้าตกค้างออกเป็นระยะเวลา 14 วัน แต่หลังจากมีกระแสเปิดด้านออกไปปรากฏมีกระแสต่อต้านทางโลกโซเซียลเป็นจำนวนมาก เพราะหลายคนยังมีความกังวลใจการแพร่ระบาดโรคติดต่อโควิด – 19 เพราะยังไม่เชื่อมั่นในแนวทางมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะชาวบ้านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม ระบุหากมีการเปิดค้าขายชายแดนในช่องทางหมู่บ้านของตนเอง จะรวมตัวกันปิดถนนไม่ให้รถขนสินค้าออกไปยังประเทศเมียนมาได้  พร้อมขอให้ทางการชะลอเปิดด่านชายแดนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายลง

                ล่าสุดในเวลา 09.30 น. วันที่ 16 ม.ค 64  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชั้น 4 ทบทวนมติที่เห็นชอบที่จะให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนทั้ง 5 ช่องทางในกำหนดเดิมวันที่ 18 ม.ค 64 หลังมีกระแสต่อต้านไม่เห็นด้วยที่จะสมควรจะเปิดด่านในระยะนี้  ซึ่งในที่ประชุมมีมติยกเลิกการเปิดด่านในวันที่ 18 ม.ค 64 และให้ชะลอการเปิดด่านออกไป เพื่อประเมินความพร้อม สร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนรับรู้ เพราะชาวบ้านเข้าใจว่าจะมีการปล่อยผู้ประกอบการฝั่งตรงข้ามเข้ามาค้าขายฝั่งไทย และปล่อยผู้ประกอบการค้าขายฝั่งไทยเข้าไปฝั่งเมียนมา พร้อมเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนทุกสังกัดเข้าไปดูข้อเท็จจริงตามด่านชายแดน จนทุกฝ่ายเชื่อมั่นและลดกระแสการคัดค้าน จึงจะได้มีการนำมาพิจารณาเปิดด่านในครั้งต่อไปเพื่อให้เศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถเดินหน้าได้.

                                               โชติ  นรามณฑล แม่ฮ่องสอน

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้จ.น่าน | ชาวไทพวน ประกอบพิธีกำฟ้า การรำลึกถึงผีบรรพบุรุษ
บทความถัดไปเชียงใหม่ | บุกจับบ่อนบาคาร่า ในรีสอร์ทหรู รวบนักพนันไม่กลัวโควิดเพียบ