หน้าแรก ข่าวเกษตร SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่ ผุดโครงการขยายพื้นที่ปลูก

SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานรายใหญ่ ผุดโครงการขยายพื้นที่ปลูก

103
0

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า แม้ทั่วโลกจะเผชิญกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ความต้องการด้านอาหารของตลาดโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ยอดคำสั่งซื้อและยอดการส่งออกของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีพื้นที่รองรับสำหรับเพาะปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวานและพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ ป้อนให้โรงงาน เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรให้มีความมั่นคง และวัตถุดิบมีความสม่ำเสมอ

ตามมติกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการซื้อที่ดินจาก นายยศเมธา จันทรวิโรจน์ 224 แปลง เนื้อที่ 1,007 ไร่ 1 งาน 19 ตารางวา เป็นจำนวน 125,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาท) พื้นที่ตั้งอยู่ ในตำบลทุ่งปี้ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ห่างจากโรงงานประมาณ 15 กิโลเมตร และอยู่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้ KC Farm

ถือเป็นการลงทุนต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางวัตถุดิบ และขยายโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมในการพัฒนาเกษตรยุคใหม่ที่ทันสมัย รวมถึงการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูก และใช้เป็นฐานในการต่อยอดธุรกิจด้านอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ และสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | เจ้าอาวาสวัดดังเชิญบริจาคศาลพระภูมิเจ้าที่ชำรุดสร้างที่อยู่ให้สัมภเวสี
บทความถัดไปแผนที่กาแล็กซีทางช้างเผือกล่าสุด บ่งชี้ว่าโลกเคลื่อนที่เข้าใกล้หลุมดำเร็วกว่าเดิม