หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ จำหน่ายสินค้าชุมชนสร้างรายได้

เชียงใหม่ | ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ จำหน่ายสินค้าชุมชนสร้างรายได้

92
0

วันนี้ (3 ก.พ. 64) นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ราชพัสดุ

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1745 (บางส่วน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ประมาณ 7-2-66 ไร่ ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้ประโยชน์อยู่ ทั้งนี้เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ

พร้อมจัดทำเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

ทั้งนี้ รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดยบูรณาการการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุกว่า 12.5 ล้านไร่ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว อนุรักษ์ และศูนย์ราชการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การดำเนินโครงการในครั้งนี้ จะช่วยให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล ดังคำกล่าวที่ว่า “ประสานพลังทุกส่วน เพื่อมวลประชา มุ่งพัฒนาสังคม”

//////////////
นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์/กุลนาฎ คำปันปู่ ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ลำพูน | ชาว อ.ลี้ โศกสลด สิ้นแล้วพระเกจิดังนักพัฒนา“ครูบาพรรณ”
บทความถัดไปเชียงใหม่ | รวบผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้าแสนกว่าเม็ด ชายแดนพื้นที่ท่าตอน