หน้าแรก ข่าวการศึกษา มช.ได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563

มช.ได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563

80
0

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Class : TQC 2020) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล และรองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 

งานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ ดร.ปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวรายงานและกล่าวแสดงความยินดี ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศ ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก (World Class) หรือในระบบการศึกษาเรียกว่าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับการดำเนินการและพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีระหว่างส่วนงานต่างๆ ส่งผลให้องค์กรเกิดการบูรณาการกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลลัพธ์การดำเนินการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอให้แก่ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | หลายภาคส่วนร่วมกับพี่น้องบ้านม้งดอยปุย ร่วมกันทำแนวกันไฟป่า
บทความถัดไปเชียงใหม่ | รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตและการตลาดลำไย