หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ เชียงใหม่ | รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตและการตลาดลำไย

เชียงใหม่ | รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการผลิตและการตลาดลำไย

99
0

วันนี้ (6 ก.พ. 64) ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายสภาอาชีพเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมติดตามปัญหาการผลิตและการตลาดสินค้าลำไย โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้พบปะกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่รัฐบาลได้ทำการอนุมัติงบประมาณกว่า 3,400 ล้านบาท เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท

ขณะที่ข้อเสนอของสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) เกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการการผลิตสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์ พ.ศ…. มีความก้าวหน้า โดยคณะทำงานสามารถขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามข้อเรียกร้องที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยร่วมกันเสนอ และอยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมาย

ซึ่งคาดว่าไม่เกิน 90 วัน ระเบียบหรือหลักเกณฑ์นี้จะได้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ปลูกลำไยทั้งประเทศ นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานใต้ความรับผิดชอบ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนฐานราก ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย น้ำ และอาชีพ

ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะมีอาชีพใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร คือการปลูกกัญชง อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป

////////////////
นันธิกา กิจปาโล/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้มช.ได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563
บทความถัดไปสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือ CSE ลดฝุ่น PM 2.5