สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ผสานความร่วมมือ CSE ลดฝุ่น PM 2.5

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE รับมอบเงิน จาก สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ พร้อมด้วย มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด และ บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ร่วมสนับสนุน “โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา”
บนแนวคิดพื้นฐาน การให้รางวัลกับคนที่ทำดี (Reward based) เป็นโครงการแบบบูรณาการเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่

ล่าสุด นายพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ และคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ เจริญสุข ประธาน บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด และ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ได้ร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าของโครงการ ร่วมกับคณะกรรมการ CSE พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา

เพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบปลอดการเผาอย่างเป็นทางการ โดยมี นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล และ นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่

ความท้าทายวิกฤตฝุ่นควันในเชียงใหม่ ต้องอาศัยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาร่วมกันจากทุกฝ่าย CSE เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามประกาศผลรางวัลได้ ทาง https://hazefreereward.com/

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ผู้ประสานงาน
วรรณญารัตน์ ไชยชนะ 081-7836201
wanyaratnui@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares