หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ ศูนย์มะเร็ง รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ เปิดให้บริการรังสีรักษาแก่ผู้ป่วยเป็นครั้งแรก

ศูนย์มะเร็ง รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ เปิดให้บริการรังสีรักษาแก่ผู้ป่วยเป็นครั้งแรก

226
0

วันนี้ (9 ก.พ. 64) นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และ นายแพทย์ปณิธาน คงสภาพศิริ แพทย์เฉพาะทาง รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์

ได้ร่วมกันเปิดการให้บริการด้านรังสีรักษา สำหรับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจากได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคมะเร็งแบบครบวงจร สำหรับให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 1

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน โรคมะเร็ง ถือเป็นโรคที่ทำให้มีผู้ที่เสียชีวิตเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และนับวันก็มีผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยบางรายจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการฉายรังสี

และในอดีตที่ผ่านมา มีสถานพยาบาลที่สามารถให้การรักษาด้วยการฉายรังสี ได้เพียง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และศูนย์มะเร็งลำปาง ทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการ

ดังนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็งมากยิ่งขึ้น โดยได้มีการก่อสร้างศูนย์มะเร็งแห่งใหม่ และเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา พร้อมกันนี้ ในปี 2563

ยังได้สนับสนุนงบประมาณกว่า 127 ล้านบาท ในการจัดซื้อเครื่องและระบบในการฉายรังสีรักษา สำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขอรับการฉายรังสี จำนวน 1 ระบบ ประกอบไปด้วย เครื่องฉายรังสีแบบปรับความเข้มแสง 4 มิติ อุโมงค์จำลองการฉายรังสีแบบ 4 มิติ และให้การรักษาด้วยการฝังแร่ระบบ 3 มิติ ซึ่งสามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ได้ไม่ต่ำกว่า 500 รายต่อปี

สำหรับเครื่องฉายรังสีรักษาตัวนี้ เป็นเครื่องฉายรังสียุคใหม่ เป็นเครื่องฉายแบบความเข้มแสง 4 มิติ สามารถปรับระดับตามสภาพการหายใจของผู้ป่วยได้ และสามารถฉายรังสีเจาะจงบริเวณจุดที่เกิดมะเร็ง โดยลดผลกระทบข้างเคียงต่ออวัยวะอื่นๆ ที่ไม่ต้องการฉายรังสีได้ เช่น ลดการหลงลืมความจำหลังฉายรังสีบริเวณสมอง ป้องกันการเกิดปอดอักเสบจากการฉายรังสีบริเวณทรวงอก หรือการฉายรังสีบริเวณช่องท้องที่ทำให้เกิดการถ่ายเป็นเลือดหรือปัสสาวะเป็นเลือด ซึ่งในวันนี้ได้ทำการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดให้บริการฉายรังสีรักษาให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดย มีผู้ป่วยมาเข้ารับการรักษา จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย ผู้ป่วยมะเร็งสมอง มะเร็งเต้านม เนื้องอกบริเวณศีรษะและลำคอ มะเร็งปอด มะเร็งทางโลหิตวิทยา และมะเร็งลำไส้

สำหรับ ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ แห่งนี้ ถูกจัดตั้งมาเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยเน้นหนักสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งในเขตสุขภาพที่ 1 ภาคเหนือ รวม 8 จังหวัด มีการบริการหลักๆ คือ การให้ยารักษา การฉายรังสีรักษา และการประคับประคองอาการป่วย ซึ่งขณะนี้ได้เปิดให้บริการรักษาโรคมะเร็งแบบเต็มศักยภาพแล้ว ปัจจุบันมีเตียงสำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เป็นผู้ป่วยในจำนวนกว่า 80 เตียง และผู้ป่วยนอกอีกกว่าวันละ 120 ราย โดยแผนต่อไปในอนาคตนั้น จะมีการเสริมการให้บริการด้านรังสีรักษาเครื่องที่ 2 และการให้บริการด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รวมทั้งการก่อสร้างอาคาร 9 ชั้น ที่จะเป็นศูนย์เป็นเลิศด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการระดมทุนบริจาค โดยอาจจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาอีกอย่างน้อย 2-3 ปี


พยุงศักดิ์ เทพแก้ว … ภาพ / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้ชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ คึก กองเชียร์เพียบ มีผู้ลงสมัคร 6 ราย
บทความถัดไปอุตรดิตถ์|ระดมปราชญ์ชุมชนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ขยายผลสู่ประชาชน