เชียงใหม่ | วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ จัดพิธีหลอมทองคำหุ้มปลียอดพระธาตุฯ

วันนี้ (17 ก.พ. 64) ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีหลอมและถวายทองคำหุ้มปลียอดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมี พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมได้รับเมตตาจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่

อาทิ พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระราชปริยัติสุนทร รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ฯลฯ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล

การจัดพิธีหลอมทองคำหุ้มปลียอดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารในครั้งนี้ เป็นการเปิดรับบริจาคเงินและทองคำจากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพร่วมบริจาคทำบุญเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

โดยได้ทองคำน้ำหนักรวมเกือบ 4 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งทองคำที่ได้ทั้งหมดจะนำไปหลอมให้ก้อนทองคำ และจะนำไปรวมกับการจัดพิธีหลอมในครั้งที่ 1 ซึ่งได้ทองคำรวมทั้งสองครั้งกว่า 10 กิโลกรัม

ก่อนจะทำการรีดเป็นแผ่นทองคำ เพื่อนำไปทำเป็นปลีหุ้มยอดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารอีก โดยจะได้มีกำหนดประกอบพิธีสมโภชและหุ้มปลียอดพระธาตุในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป


ศราวุธ เจิมจันทร์/วสันต์ มีจินดา/วรัญญา สงค์ประเทศ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares