หน้าแรก ข่าวเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่มีกลุ่มวีไอพี

โรงพยาบาลนครพิงค์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่มีกลุ่มวีไอพี

43
0

วันนี้ (3 มี.ค. 64) ที่โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ แพทย์หญิงลดาวรรณ หาญไพโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางแพทย์ จำนวน 300 ราย ตามที่มีกระแสในโลกออนไลน์ขณะนี้ ว่า

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบแรกจำนวน 1,750 ราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรวัคซีนให้กับผู้ที่สมควรได้รับการฉีดในเบื้องต้น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกจัดสรรให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวน 1,450 ราย เพื่อฉีดให้บุคลากรทางแพทย์

และส่วนที่ ๒ เป็นจัดสรรให้บุคลากรด่านหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค อาทิ เจ้าหน้าที่ อสม. เจ้าหน้าที่ในท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ปกครอง บุคลากรภาคการบริการและท่องเที่ยว ฯลฯ จำนวน 300 ราย โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นผู้คัดเลือกและจัดส่งรายชื่อให้โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทำการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงพยาบาลนครพิงค์ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล จำนวน 455 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ให้บุคลากรที่ต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนลงทะเบียนทางออนไลน์ เพื่อจัดลำดับตามความเสี่ยงจากสัมผัสผู้ป่วย

แต่มีบางส่วนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากเหตุขัดข้องทางระบบ ดังนั้น จึงเกิดความเข้าใจผิดว่าตนเองจะไม่ได้รับวัคซีน เพราะถูกแซงคิวโดยกลุ่มบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บุคลากรทางแพทย์ ซึ่งเป็นการจัดสรรคนละส่วนกัน และทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรของโรงพยาบาลนครพิงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และได้ปรับแผนการฉีดวัคซีนโดยปรับให้ลงทะเบียนรายบุคคลแทนการลงทะเบียนออนไลน์ และขณะนี้ทางโรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทำการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลแล้วจำนวน 176 ราย ซึ่งคาดว่าจะสามารถฉีดครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร คือ 455 ราย ภายในวันศุกร์นี้


ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เปิดโครงการ “ดีเจผู้สูงอายุ: สูงวัยมีความรอบรู้ สู่การดูแลสุขภาพดี”
บทความถัดไปอุตรดิตถ์ | ปรมาจารย์มวยพระยาพิชัยสายท่าเสา ทำพิธีไหว้ครูมวยพระยาพิชัย