หน้าแรก ข่าวแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน | เมืองปายติดเชื้อโควิดรวดเดียว 4 ราย รวมยอดสะสมเป็น 17 ราย

แม่ฮ่องสอน | เมืองปายติดเชื้อโควิดรวดเดียว 4 ราย รวมยอดสะสมเป็น 17 ราย

27
0

ยอดผู้ป่วยติดโรคโควิด-19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ล่าสุดเพิ่มเป็น 17 ราย โดยเฉพาะที่อำเภอปาย แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด ติดเชื้อเพิ่มวันเดียว 4 รายรวด ขณะที่ผู้ที่เสี่ยงสูงมีอีกจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้นำชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และรวมไปถึงหมออนามัยที่เข้าไปดูแลและรับส่งผู้ที่อยู่ระหว่างติดเชื้อและไม่แสดงอาการ

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 4 ราย เป็นคนในพื้นที่อำเภอปาย ทั้งหมด ซึ่งเมื่อรวมกับผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งหมดปัจจุบัน มีทั้งสิ้น 17 ราย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ มี 3 คนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน และอีกคนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ผู้ติดเชื้อทั้ง 4 ราย ไม่มีอาการรุนแรง และอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์โรงพยาบาลปาย อ.ปาย ฯ สำหรับการดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาดของโรค พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 9 ราย ซึ่งได้มีการติดตามเพื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไป

อนึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากผลตรวจเป็นลบ ท่านยังเป็นกลุ่มเสี่ยงและต้องกักตัวเอง 14 วัน ระหว่างการกักตัวเอง ต้องสังเกตอาการตัวเองด้วย ว่า มีไข้ เจ็บคอ ตาแดง มีน้ำมูก ผื่น ขึ้นหรือไม่ หากมีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อ ต้องขอรับการตรวจซ้ำเพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้อง


สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลัก เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างรุนแรง แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้พากันปิดตัวเองลง และรวมไปถึงแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวชนเผ่า ที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันไป ได้พากันปิดหมู่บ้านห้ามบุคคลเข้า-ออกหมู่บ้านอย่างเด็ดขาด ซึ่งเป็นความเชื่อว่าหากทำเช่นนั้นจะสามารถป้องกันการระบาดได้ดีที่สุด แต่ก็กระทบต่อคนในหมู่บ้านที่เดินทางมาจากที่อื่น ที่ต้องกักตัวนอกหมู่บ้านและให้ญาตินำข้าวปลาอาหารไปส่ง

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่| ม.แม่โจ้พร้อมเปิด รพ.สนาม ช่วยรับผู้ป่วยโควิด-19
บทความถัดไปเชียงใหม่ | กองกำลังผาเมืองพบยาบ้า 12,000 เม็ดพร้อมฝิ่น 48 กิโล ที่แม่อาย