อุตรดิตถ์| เร่งฉีดวัคซีนโควิด -19 ล็อตที่ 2 ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (22 เม.ย.64) ที่ โรงพยาบาลลับแเล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้านสาธารณสุข เข้ารับการฉีดวัคซีนล็อตที่ 2 ของ จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นวัคซีนของบริษัท ซิโนแวค (Sinovac) โดยล็อตนี้ได้กระจายไปทั้ง 9 อำเภอ ผู้ที่จะได้รับการฉีดทั้งหมด 2,380 คน


นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเข้ารับการฉีดวัคซีนในล็อตนี้เช่นกัน ได้เปิดเผยว่า จ.อุตรดิตถ์เริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตั้งแต่ วันที่ 4 เมษายน 2564 ตามนโยบายรัฐบาล โดยกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเป็นผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า แพทย์ พยาบาลในทีมตรวจโรค สอบสวนโรค ทีมตรวจคัดกรองโรค(swab) ทีมห้องปฏิบัติการตรวจโควิด-19 และบุคลากรการแพทย์ที่มีความเสี่ยง

ซึ่งการฉีดวัคซีนเฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 จำนวน 2,805 คน จากผู้ที่ต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 4,625 คน โดยจะมีการฉีดให้ครบต่อไป
ทั้งนี้ จ.อุตรดิตถ์ได้มีแผนการเตรียมฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรในกลุ่มอื่นๆ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ที่เหลือ อสม.ด่านหน้า ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค และหลังจากกลุ่มนี้แล้ว เป้าหมายต่อไปเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ได้รับวัคซีนครบภายในปี2564


ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ หน.ศูนย์ข่าวไทยนิวส์อุตรดิตถ์
พูลชัย ราชประสิทธิ์ ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares