ลำพูน | ทต.บ้านกลางลำพูนพร้อมฝ่ายปกครอง เตือนผู้กักตัวห้ามออกนอกสถานที่

วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11:30 น ณ บ้านสิงห์เคิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำพูน, พันตำรวจเอกอำนวย คำจอง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมลำพูน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลาง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหอพัก,บ้านเช่าในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง

เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก และผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน โดยขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้


1 ห้ามออกนอกสถานที่หรือบริเวณที่กำหนดให้เป็นสถานที่สำหรับกักตัว (Home quarantine)
2 แยกห้องอุปกรณ์และของใช้ส่วนตัวไม่ให้ปะปนกับบุคคลอื่น
3 ให้ทำความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
4 ให้ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและสังเกตอาการ
5 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
6 ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค


7 หากมีอาการผิดปกติ หรือมีไข้ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หรือตาแดง มีผื่น ให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทราบทันที โดยได้กำชับให้ผู้ประกอบการหอพักเข้มงวดกับผู้พักอาศัยที่อยู่ระหว่างกักตัว รวมถึงผู้ที่กักตัวต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูนกำหนดอย่างเคร่งครัด หากผู้กักตัวฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะต้องถูกดำเนินคดี มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา


ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้ที่กักตัว (Home quarantine) เพื่อใช้ในการยังชีพเบื้องต้น โดยได้รับการสนับสนุน ชุดธารน้ำใจ จากเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน


ผู้สื่อข่าว : นายราชฤทธิ์. ธิแจ้
บรรณาธิการ : นางสาวณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
แหล่งที่มา : งานประชาสัมพันธ์
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง
โทร 0-5309-0711 ต่อ 711
www.banklanglp.go.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares