เชียงใหม่ | ประกาศรายชื่อเยาวชน 3 สถาบัน ร่วมกิจกรรม Smart Gen Smart Media Camp

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีการศึกษา 2563 เปิดเผยว่า

คณะกรรมการคัดเลือกเยาวชน ได้ร่วมประชุมทางออนไลน์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาจาก 3 สถาบันเครือข่าย แห่งละ 20 คน รวมเป็น 60 คน ซึ่งกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร คือ สามารถใช้โปรแกรม แอพพลิเคชั่นต่างๆ ในการผลิตสื่อได้ ไม่จำกัดเพศ ชั้นปี สาขา คณะ (เฉพาะฆราวาส)


​1. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน 20 คน

​2. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
จำนวน 20 คน

​3. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จำนวน 20 คน

​ส่วนกำหนดการ จัดกิจกรรม ที่กำหนดคือ 16-18 กรกฎาคม 2564 แต่เวลานี้ยังไม่ยืนยัน เนื่องจากต้องรอฟังประกาศของ ศคบ. เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

ทางคณะกรรมการฯ ได้ประกาศผลการคัดเลือก ผลงานของผู้สมัคร ที่กรอกผ่าน Google Form เรื่องเขียนดีมีรางวัล หัวข้อ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อออนไลน์ในปัจจุบัน” จำนวน 3 รางวัล คือ

รางวัล ชนะเลิศ นางสาวสุวรา นวลไพรขจีวงษ์ (รักษ์)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
ข้อคิดเห็น : สื่อออนไลน์ในปัจจุบันเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน เป็นการสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต เป็นการนำเสนอ แบ่งปัน เนื้อหารูปภาพ เสียง ข้อความ คลิปวิดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน การแบ่งปันเรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ระหว่างบุคคลสองคน หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของการเข้าร่วมในเครือข่ายออนไลน์เดียวกัน ทำให้เรารับรู้ข่าวสาร สามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย และได้เนื้อหาที่ครบถ้วน

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวณัจฉรียา เป็งสา (เจนนี่)
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ข้อคิดเห็น : สื่อออนไลน์ในปัจจุบัน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งในปัจจุบันจะมีข่าว ทางลบว่า มีผู้ต้องหากระทําความผิดโดยใช้สื่อ สังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือ ไม่ว่าจะเป็นข่าวการ หลอกลวงกระทำ ความผิด ทางเพศ หรอื ข่าวหลอก ลวงให้โอนเงินสั่งซื้อสินค้าแล้วผู้ขายไม่ส่งสินค้า กลับมาให้ผู้ซื้อ หรือข่าวการใช้ข้อความเท็จสร้างกระแส สร้างความเสียหายให้กับประชาชนที่หลงเชื่อให้โอน เงินไปช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือข่าวการ แอบอ้างใช้ชื่อดาราที่มีชื่อเสียงเพื่อหลอกลวงเอา ซึ่งทรัพย์สินเงินทอง


ถ้าหากผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มีคุณธรรม จริยธรรม ก็สามารถที่จะ นำไปต่อยอดในอนาคต ซึ่งความสามารถของสื่อสังคมออนไลน์ มาใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง จะสามารถเพิ่ม โอกาสทางการค้าขาย หรือกระจายข่าวสาร ที่มีคุณค่ามีประโยชน์ไปยังประชาชนจําานวนมากได้ อย่างรวดเร็ว ทุกวันนี้ผู้คนส่วนมากในสังคมมี อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ อินเทอร์เน็ตได้เป็นจําานวนมาก


มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ มากขึ้น อีกทั้งในอนาคต สื่อออนไลน์ก็ยังที่จะสามารถปรับเข้ากับการเรียนการสอนได้อีกด้วย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการ จัดการเรียนการสอน สามารถใช้ได้ทุกที่ ทุก เวลา เมื่อผู้เรียนมีข้อสงสัยในการทําการบ้านหรือ สงสัยในประเด็นอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ไป ศึกษาค้นคว้ารายงาน ผู้เรียนสามารถใช้สื่อสังคม ออนไลน์ได้โดยไม่จําเป็นต้องรอพบกับผู้สอนใน ชั้นเรียน ซึ่งสามารถเห็นได้จากรายงานการวิจัย ต่างๆ ที่มีความพยายามนําสื่อสังคมออนไลน์มา ใช้ในการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เป็นความพยายามในการจัดการ ศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดีขึ้นกว่าการจัดการศึกษาแบบเดิม ซึ่งจะเห็นได้จาก ตัวอย่างของการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID 19 ต่างก็มีการนำสื่อสังคมออนไลน์มาใช้

รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 นายเดชกฤษ ธนูทอง (แบงค์)
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ข้อคิดเห็น : สื่อในปัจจุบัน ถือว่าเรียกได้ว่าไปอวัยวะอีกชิ้นของร่างกายคนเราไปแล้ว ข่าวสารในปัจจุบันนี้จะลงสื่อไวกว่ารอดูข่าวใน ทีวีและหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ มันเป็นดาบสองคม ถ้าใช้ไปในทางดีก็จะเป็นประโยชน์กับเราได้มาก เช่น ทันโลก ทันข่าว เสพสื่อในทางที่ดี ไม่วิจารณ์จนคนอื่นเสียหาย ให้ดูแล้วนำมาปรับกับชีวิตเรา แต่ถ้าใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทำร้ายคนอื่นอย่างไม่รู้ตัวอีกด้วย เสพสื่อแล้วมีอารมณ์ด่าไปบ้าง ใช้ในทางที่ต้มตุ๋นบ้าง หลอกเอาเงินไปบ้าง

สื่อออนไลน์ในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีอิทธิพลกับสังคมถึง90% เลยก็ว่าได้อย่างเช่นง่ายๆเลย. ตื่นมาจากคนเมื่อก่อนจะต้องคว้าขันแปงสีฟันยาสีฟัน. แต่สมัยนี้ตื่นมาปุ๊บ95% คนเรามักจะหาโทรศัพท์ สมาร์ทโฟนเพื่อเช็คข่าวก่อนเสมอ มันอยู่ที่จิตใจและจิตใต้สำนึกของคนเราด้วยครับ สื่อเขาเขียนมาเพื่อจะขายข่าว ทุกคนหรือทุกสำนักมักจะต้องดึงกลยุทธ์มาเพื่อให้ผู้คนเข้ามาอ่านกันเยอะๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันขึ้นอยู่กับผู้เสพสื่อด้วยครับว่ามีสติ และวิจารณญาณและวุฒิภาวะมากน้อยแค่ไหน ว่าจะใช้สื่อให้เป็นประโยชน์หรือโทษมากกว่ากัน

ประกาศเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares