จ.น่าน | 4 หมู่บ้านประกาศห้ามเข้า-ออกเด็ดขาด.. งัดกฏเหล็ก 5 ข้อ ป้องกัน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผู้ใหญ่บ้าน 4 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย บ้านน้ำครกใหม่ หมู่ 4 บ้านดอนเจริญ หมู่ 6 บ้านน้ำครกใหม่พัฒนา หมู่ 8 และ บ้านน้ำครกเกาะสวรรค์ หมู่ 10 ได้ประชุมร่วมกัน ที่หอประชุมบ้านหมู่ 4 บ้านน้ำครกใหม่ โดยมี นายดุสิต ยาใจ นายก อบต.กองควาย เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีมติข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิดของบ้านน้ำครกใหม่ทั้ง 4 หมู่บ้านร่วมกันว่า

1.จะมีการตั้งด่านปิดหมู่บ้านบริเวณปากทางเข้าบ้านหมู่ 4 บ้านน้ำครกใหม่ และหมู่ 6 บ้านดอนเจริญ เพื่อทำการคัดกรองผู้ที่จะเข้าหมู่บ้าน ซึ่งจะไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่คนบ้านน้ำครกใหม่เข้ามา
เพราะฉะนั้น ท่านที่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่จะเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน ให้ยกเลิกการเดินทางห้ามเดินทางเข้ามาโดยเด็ดขาด

2.กรณีการรับพัสดุ จะไม่ให้บริษัทขนส่งเข้ามาส่งพัสดุภายในหมู่บ้าน ให้ออกไปเอาเองที่จุดคัดกรองทางเข้าหมู่ 4 บ้านน้ำครกใหม่

3.ท่านที่ต้องการเดินทางไปต่างจังหวัด ให้ยกเลิกการเดินทางไปก่อน หรือถ้ายกเลิกการเดินทางไม่ได้ ถ้าท่านเดินทางออกไปแล้ว ถ้าท่านกลับมาท่านจะต้องกักตัว 14 วัน ถ้าท่านไม่ปฏิบัติตามทางคณะทำงานก็จะแจ้งตำรวจมาดำเนินคดี

4.บุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จะต้องกักตัวโดยไม่มีข้อยกเว้น

5.ห้ามมั่วสุม ห้ามรวมกลุ่มกัน ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานของท่านที่ชอบรวมกลุ่มกันด้วยผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมว่าการอยู่เวนภาคค่ำคืนนี้ที่บ้านนาผา ก็ปิดทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศไต้ด้วยเช่นกัน มีฝ่ายปกครองกับอสม.เจ้าเวรยามเข่น ผช.วิทยา ยวงแก้ว อสม.สมเพขร ภัทรภิญโญอสม.ประวัติ ไชยวัง อสม.บุญแต้ม ปาโน โดยมีผญ.ประกิต น้องการ หมู่ 3 ผญ.ชัชชัย อุปละหมู่12 ร่วมอยู่เวรยามในครั้งนี้ด้วย/ขอบคุณภาพกำนันเพชร/บุญยงค์ สดสอาด รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares