เชียงใหม่ | ปิดหมู่บ้านห้ามเข้า-ออกในพื้นที่ ต.แม่นะ เชียงดาว หลังพบการติดเชื้อโควิด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกประกาศเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่บ้านแม่อ้อใน (หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก) หมู่ที่ 8 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนจำนวน 10 ราย

โดยขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค พร้อมขอความร่วมมือประชาชน งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้านและอยู่ในเคหสถาน โดยงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มพบปะผู้คนโดยไม่มีเหตุจำเป็น ทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านดังกล่าว และดำเนินการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลา 14 วัน

วันนี้(5 พ.ค. 64)ผู้สื่อข่าวได้รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาว ในพื้นที่บ้านแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 (หย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก) อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ดังนี้

1)มาตรการด้านการควบคุมการแพร่ระบาด : ทีม SRRT อำเภอเชียงดาว ได้ลงพื้นที่ swab ผู้สัมผัสในหย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก ครบทั้งหมด 100 % แล้ว จำนวน 146 ราย นัด swab เพิ่มเติม วันนี้ในกลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านแม่อ้อในความเสี่ยงต่ำ จำนวน 125 ราย


2) มาตรการด้านควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ ศปก.อำเภอ ได้สั่งการให้ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.แม่นะ พร้อมด้วยทีมโควิดหมู่บ้าน ตั้งด่านตรวจทางเข้า-ออกหย่อมบ้านห้วยน้ำฮาก ไม่อนุญาตให้มีการเข้า-ออก ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เป็นต้นมา พบว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


3) มาตรการช่วยเหลือเยียวยา เทศบาลตำบลแม่นะ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือฯ โดยได้ใช้จ่ายงบประมาณจัดหาอาหาร เครื่องดื่มส่งมอบให้ผู้ได้รับการกักตัวในหย่อมบ้านเป็นอาหาร 3 มื้อต่อวัน จนครบกำหนด 14 วัน พร้อมทั้งมีภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ ซึ่งเทศบาลตำบลแม่นะเป็นหน่วยบริหารจัดการ

พิราบขาว เชียงดาว
รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares