ม.นอร์ท-เชียงใหม่ จัดทำมิวสิควีดีโอเพลง 20 ปี NCU เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี

กิจกรรมดีๆอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากการบริการวิชาการอื่นๆ ที่เป็น “Corporate Social Responsibility (CSR) ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คือ การจัดทำเพลง 20 ปี NCU (North-Chiang Mai University) ซึ่งได้รับความร่วมมือแบบ ร่วมแรง ร่วมใจ ของอาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จนเป็นเพลงที่มีความหมาย สำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นการบอกเล่าเรื่องราว ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมานั้น เปรียบการแสวงหา ความรู้ ประสบการณ์ เสมือนการดำเนินชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย ที่ต้องผ่านร้อน ผ่านหนาว ฝ่าฟันอุปสรรค จึงจะเติบโตเป็นวัยหนุ่มสาว ที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยยึดหลักปรัชญาของสถาบันคือ “ซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม” ที่สำคัญยิ่งคือ ความพร้อม มุ่งมั่น ศรัทธา ที่จะก้าวเดินต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดทำการสอน ในปี ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) โดยถือฤกษ์ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2543 เป็นวันสถาปนาสถาบัน ในชื่อ “วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่” โดยมี อาจารย์ ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ เป็นผู้ก่อตั้งและรับตำแหน่งอธิการบดี จวบจนปัจจุบัน

เมื่อ พ.ศ. 2547 ยกสถานะเป็น “มหาวิทยาลัย” จึงมีอายุครบรอบปีที่ 20 เมื่อ พ.ศ. 2563 แต่ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ถึง 3 ระลอก จึงเป็นเหตุให้ต้องเลื่อนการจัดงานเฉลิมฉลองออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เจตนารมณ์แรกเริ่มของเพลง 20 ปี NCU คือ การจัดทำเพลงในรูปแบบแฟลชม็อบ
เมื่อสถานการณ์ยังไม่เอื้ออำนวย จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น การถ่ายทอดเรื่องราว ผ่านเสียงเพลงไพเราะ และ มิวสิควีดีโอบทเพลงนี้ เพื่อส่งมอบความรักและความปรารถนาดีมาสู่ทุกคน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ไม่เฉพาะชาว NCU , ลูกอินทรี , เลือดชมพู-เหลือง ให้ผ่านพ้นวิกฤตจากสถานการณ์โควิด-19 ไปด้วยกัน

เบื้องหลังความร่วมมือที่เกิดจาก พลังความรัก ความผูกพันของบุคลากร และน้ำใจจากบุคคลภายนอก ดุจกัลยาณมิตร จนมีคำสั่งแต่งตั้งรายชื่ออนุกรรมการฝ่ายจัดทำเพลง 20 ปี ดังนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา​ ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ปรึกษา
 2. อาจารย์คุณากร ​​ คุณาสวัสดิ์​​ ที่ปรึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 3. อาจารย์ชาย ​​ปัญญาพระพร​​ ที่ปรึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 4. อาจารย์วีระ ​​วัฒนะจันทรกุล​​ ที่ปรึกษา (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 5. นายกิตติพงศ์ ​​ผาบุตร​​​ประธานอนุกรรมการ
 6. อาจารย์พิเชฏฐ์ ​​พรหมดวง​​รองประธานอนุกรรมการ
 7. อาจารย์นีรนาท ​​ตาจุมปา​​​รองประธานอนุกรรมการ
 8. อาจารย์เรืองยศ ​​ใจวัง​​​ รองประธานอนุกรรมการ
 9. นายนิติธรรม ​​ไชยสังข์​​​ รองประธานอนุกรรมการ
 10. นายวิเชษฐ์ ​​เวียงชัย​​​อนุกรรมการ
 11. นายศักรินทร์ ​​ใจมา​​​อนุกรรมการ
 12. นายสหนันท์ ​​สกุลสิริวิทย์​​อนุกรรมการ
 13. นายธีระพจน์ ​​เชื้อเรือนงาม​​ อนุกรรมการ
 14. นางสาวสุพิชญา ​ทามณีวรรณ​​ อนุกรรมการ
 15. นางอุมาพร​​ เสียงสูงอนุกรรมการ
 16. นางสาวนรวรรธน์ ​ธนันทวีภิรมย์ อนุกรรมการ
 17. นางสาวจุรีพร. ​​สุดใจ๋อนุกรรมการ
 18. นางสาวสิรินทร์รัตน์ ​สายเครื่อง​​ อนุกรรมการและเลขานุการ

การประชุมคณะกรรมการเพลง 20 ปี NCU ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 สรุปเรื่อง การประพันธ์คำร้องโดย อาจารย์นีรนาท ตาจุมปา อาจารย์ประจำ คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ /ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และต่างประเทศ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ พร้อมแนวคิดการแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ รับหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับ Mr.Paul Utley ประธานมูลนิธิ Grace International Board Trustees และ ประธานมูลนิธิ Grace International Foundation Board ให้ทำหน้าที่ แปลบทประพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ

ส่วนผู้แปล บทประพันธ์เพลงภาษาจีน คือ Dr.Guo Hui (David) Dean of the Innovation College, North-Chiang Mai University

การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 มีการจัดทำเดโม่เพลงเรียบร้อยแล้ว โดยฝีมือการประพันธ์ทำนอง – เรียบเรียงเสียงประสานของ อาจารย์วีระ วัฒนะจันทรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท CON MOTO และอาจารย์สอนดนตรี โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก จากนั้นจึงเชิญนักร้องกิตติมศักดิ์ ซึ่งเป็นมติจากที่ประชุม โดยคัดเลือกจากเสียงคุณภาพ และเกียรติประวัติทางด้านดนตรีของนักร้องทุกคน

❇️นักร้องกิตติมศักดิ์ เพลง 20 ปี NCU ได้แก่
1.นายเรืองยศ ใจวัง (อาจารย์บี้) อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
2.นางสาวนุชนาฎ เชียงชัย (อาจารย์นุช)อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
3.นางสาวจิราภรณ์ หอมกลิ่น (มิ้นท์)ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต รหัส 50 และนิติศาสตรมหาบัณฑิต รหัส 56 ปัจจุบัน พนักงานอัยการ ตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย
สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.นายพงศธร รัตพนัส (เคน)
ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ รหัส 58
ปัจจุบัน พนักงานคลังสินค้า บริษัทหยกอินเตอร์เทรด จังหวัดเชียงใหม่
5.นางสาวภวชล ปภัตพรชัย (เจี๊ยบ). ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รหัส 50. ปัจจุบัน ทำธุรกิจออนไลน์ แบรนด์ ออร์ร่าริซ และนักร้องอิสระ
6.นางสาวอโนชา ลาขุมเหล็ก (น้ำ)นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ และ นายกองค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

❇️ ตัวแทนนักศึกษาที่กล่าวแสดงความรู้สึกกับสถาบันอันเป็นที่รัก ได้แก่
1.นางสาวสุรัสวดี ชัยวงค์ (มิ้ว) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 60

 1. นายธนภูมิ เวชัยภูมิ (ภูมิ)
  นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รหัส 62

❇️ ส่วนตัวแทนศิษย์เก่าที่ร่วมแสดงความรู้สึกในโอกาสNCU ครบรอบ 20 ปี ได้แก่
1.นางสาวจิราภรณ์ หอมกลิ่น (มิ้นท์) อัยการผู้ช่วย สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2.นายวัชรพงษ์ วรรณใหม่ (เบิร์ด) ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ รหัส 57
ปัจจุบัน เจ้าของร้านไส้อั่วป้าตุ๋ย และประธานชมรมศิษย์เก่า
3.ร้อยโทหญิงพิมศิริ ศิริแก้ว (แต้ว) ศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ รหัส 56. (อดีตนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เจ้าของ 2 เหรียญเงินโอลิมปิก) ปัจจุบัน รับราชการทหาร ประจำแผนกวิทยาศาสตร์การกีฬา สังกัดสวัสดิการทหารบก
4.ร้อยตำรวจเอกณพชร เกศะรักษ์ (หนึ่ง). ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รหัส 57 ปัจจุบัน รองสารวัตร กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เพลง 20 ปี NCU ที่พยายามผสมผสานความเป็นสากล อย่างสร้างสรรค์ (ไทย-อังกฤษ-จีน) มีความทันสมัย ด้วยท่อนแร็พ และ สอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ล้านนา สื่อสารด้วยภาษาคำเมืองและกลิ่นอายเครื่องสาย เช่น สะล้อ ซอซึง เป็นต้น จะสร้างความประทับใจและอยู่ในความทรงจำของลูกอินทรี ตลอดจนสื่อความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับรู้ในโลกยุคดิจิทัล ที่ไร้พรมแดน (New Media) เนื่องจาก ดนตรีคือ ภาษาสากล ที่เป็น”สุนทรียศาสตร์” (Aesthetics) มาจากภาษากรีก คือ “Aistheticos” หมายถึง รู้ด้วย ผัสสะ และคำว่า “ผัสสะ” คือ การสัมผัสรู้ หรือ หยั่งรู้สุนทรียะ หรือ ความงามอย่างเข้าใจ นั่นเอง

ไฟล์คลิปวีดีโอเพลง 20 ปี NCU

https://bit.ly/3nxW4a0

บันทึกเรื่องเล่า.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
7 พฤษภาคม 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

shares