หน้าแรก ข่าวพิษณุโลก พิษณุโลก | ชาวบ้านร้องผู้ว่าฯ หลังเดือดร้อน ถนน ฉ2 ตัดผ่านกลางหมู่บ้าน

พิษณุโลก | ชาวบ้านร้องผู้ว่าฯ หลังเดือดร้อน ถนน ฉ2 ตัดผ่านกลางหมู่บ้าน

28
0

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีตัวแทนของชาวบ้าน หมู่ 3 และ หมู่ 8 หมู่บ้านกรมธรรม์-ดงประโดก ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้เดินทางมายื่นหนังสือเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก แต่ผู้ว่าติดประชุมด่วน จึงให้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมพิษณุโลก เป็นผู้รับเรื่องแทน


เนื่องจากขณะนี้มีชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 3 หมู่ 8 ต.สมอแข ได้รับผลกระทบที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย กรณีถูกเวนคืนสร้างถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก อย่างไม่เป็นธรรม เนื่องด้วยกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ฉ2 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก โดยรูปแบบถนนโครงการเป็นถนนลาดยางขนาด 4 ช่องจราจร เขตทางประมาณ 30 เมตร รวมระยะทางรวมประมาณ 9.627 กม. งานสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ถนนสาย ฉ2 เป็นถนนโครงการก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ กม. 8+300 ซึ่งห่างจากถนนทางหลวงชนบทสาย พล.2032 ประมาณ 600 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับทางหลวงหมายเลข 11 ประมาณ กม.2+180 จากนั้นจะไปทางทิศตะวันตกจนบรรจบถนนธรรมบูชา (ถนนของ อบจ.พิษณุโลก) เป็นจุดสิ้นสุดโครงการ ระยะทางรวมประมาณ 9.627 กม. มีความกว้างผิวจราจรช่องละ 3.50 เมตร มีไหล่ทางข้างละ 3.50 เมตร มีเกาะกลางแบบถมกว้าง 4.20 เมตร เขตทางประมาณ 30 เมตร


ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติหลักการ “เวนคืนที่ดิน” หรือ ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.สมอแข ต.ดอนทอง ต.อรัญญิก ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ 1,103.5750 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจเพื่อเวนคืนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ โดยบริษัทบุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด


ด้าน นางสุริยา ดอนตุ้มไพร อายุ 67 ปี ข้าราชการบำนาญ กล่าวว่า ตนเองเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ฉ2 วันนี้จึงเดินทางมากับชาวบ้านบางส่วน จำนวน 10 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางมาร้องเรียนได้ทั้งหมด ขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ได้สำรวจเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนของชาวบ้านถูกเวนคืนประมาณ 67 หลังคาเรือน และที่ดินทำกินอีกจำนวนหลายไร่ ถ้ามีการทำถนนสาย ฉ2 จะส่งผลทำให้มีชาวบ้านต้องเดือดร้อนไม่ต่ำกว่า 100 ราย เพราะอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวและเครือญาติ ส่วนบ้านของตนเองนั้นที่อาศัยอยู่ในปัจจุบัน ภายหลังชีวิตเกษียณราชการกับลูกๆ ก็ถูกเวนคืนเกือบทั้งหมด โดยตนเองและชาวบ้านไม่ได้อยากขัดขวางความเจริญของส่วนรวม แต่อยากให้การทำถนนสาย ฉ2 ครั้งนี้ มีการทำประชาคมที่โปร่งใสและยุติธรรม เนื่องจากถนนสาย ฉ2 นั้น มีจุดตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 11 และตัดผ่านกลางหมู่บ้าน ซึ่งมีบ้านของประชาชนปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น จะส่งผลกระทบเรื่องที่อยู่อาศัยในอนาคต ทำให้ขณะนี้มีชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน จากการถูกเวนคืนไม่ต่ำกว่า 67 หลังคาเรือน ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามีการทำประชาคมสำรวจออกแบบก่อสร้าง ถนนสาย ฉ2 ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วย คัดค้านมาโดยตลอด และมีชาวบ้านบางส่วนก็ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ดังนั้นชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อนและได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ จึงอยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านในพื้นที่อย่างจริงจัง เพราะแนวถนนกว้าง 30 เมตร แต่ชาวบ้านไปทำการวัดระยะจริงตามที่มีเจ้าหน้าที่มาปักหลักเขตเอาไว้ โดยมีความกว้างมากถึง 60 เมตร ชาวบ้านจึงต้องการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโครงการก่อสร้าง ถนนสาย ฉ2 ทบทวนพร้อมปรับแก้ไขแนวถนนใหม่ โดยเลี่ยงหรือเบี่ยงเส้นทางที่ไม่ตัดผ่านกลางหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอีกด้วย


ด้าน นายอุทัย ดอนตุ้มไพร อายุ 67 ปี อดีตข้าราชการครู กล่าวว่า ตนเองไม่เห็นด้วยสำหรับการดำเนินการก่อสร้างโครงการถนนสาย ฉ2 เพราะบริเวณนั้นมีถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณสี่แยกอินโดจีน ที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จไม่นานมานี้ เพื่อช่วยระบายปริมาณรถจากเขตเมืองออกสู่อำเภอรอบนอก และยังมีถนนสายเลี่ยงเมืองจากสี่แยกไทยแอร์โร่มุ่งหน้าสี่แยกดงประโดก อยู่ระหว่างหมู่บ้านที่ห่างกันประมาณ 3 กม. เท่านั้น จึงต้องการให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลโครงการก่อสร้างถนนสาย ฉ2 ฟังเสียงของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เพราะชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านอยู่กันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ที่ดินที่อยู่อาศัยที่มีก็เป็นสมบัติเพียงชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ ถ้าต้องถูกเวนคืนแล้วชาวบ้านจะไปอาศัยอยู่ที่ไหน

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือร้องทุกข์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบให้กับนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว จากนั้นได้มี นายนพพล เหลืองทองนารา สส. พิษณุโลก เขต 2 นั่งรถวีลแชร์มาพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากประสบอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ ได้เข้าสอบถามข้อมูลและรับเรื่องร้องทุกข์จากตัวแทนชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการเวนคืนสร้างถนนสาย ฉ2 พร้อมรับปากกับชาวบ้านว่า ตนเองพอจะทราบที่มาที่ไปของการก่อสร้างถนนสาย ฉ2 ในเบื้องต้นแล้ว เพราะได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยจะนำเรื่องร้องทุกข์ความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งหมดยื่นต่อคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม คณะกรรมาธิการคมนาคม และ คณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อดำเนินการพิจารณาเรื่องเข้าสู่ ครม. พร้อมทั้งจะติดตามลงพื้นที่ไปดูความเดือนร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ต่อไป
ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Like (0)
บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ | ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค์ ยืนยันผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่รุนแรง
บทความถัดไปอิ่มอร่อย ราคาถูก แถมได้บุญ กับร้านสเต็กอินดี้บายเพาะช่าง  สเต็กสายบุญ